Back to top

Pedro Arango Sancho

Pedro Arango Sancho, nefròleg Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Pedro Arango Sancho

Em trobaràs a

Nefrologia
Pediatre
Expert en:
Hipertensió. Tubolopatia (cistinosi, cistinúria). Nefrologia oncològica

Des de l’inici de la meva carrera com a pediatre, la meva formació s’ha adreçat cap a l’àmbit de la nefrologia infantil, amb un èmfasi especial en el camp de la tubulopatia i la litiasi renal amb el doctor Víctor García Nieto a l’Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Vaig completar la meva formació en trasplantament renal i diàlisi infantil a l’Hospital Universitario La Paz (Madrid), l’Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) i l’Hospital Universitari Son Espases (Mallorca).
He publicat 24 articles originals i soc autor de 3 capítols en llibres relacionats amb l’especialitat. He fet al voltant de 50 presentacions en congressos, preferentment en el camp de la recerca, pels quals he rebut 10 premis d’àmbit regional i nacional. Actualment soc membre del grup RenalTube, de l’Asociación Española de Nefrología Pediátrica (AENP) i de la International Pediatric Nephrology Association (IPNA). Una de les meves frases personals és “No hi ha derrota en el cor del qui lluita”.

Em trobaràs a

Nefrologia

Formació

 • Màster en urgències pediàtriques. Universitat Catòlica de València “San Vicente Mártir”, 2016-2017.
 • Metge especialista en pediatria i les seves àrees específiques. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, 2012-2016.
 • Formació en nefrologia infantil, histopatologia renal i ecografia renal ambulatòria. Hospital Universitari Son Espases, Mallorca, 2016.
 • Formació en diàlisi i trasplantament renal pediàtric. Hospital Universitario La Paz, Madrid, 2015.
 • Formació en nefrologia infantil, diàlisi i trasplantament renal pediàtric. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, 2015.
 • Llicenciat en medicina. Universitat de Cádiz, 2005-2011.

Activitat científica

 • L’alteració del maneig renal de l’aigua com a marcador de dany més precoç en els estadis inicials de la malaltia renal crònica (ERC I).
 • Nivells del quocient citrat/creatinina en pacients obesos pediàtrics, la seva associació amb l’estrès oxidatiu i la litogènesi.
 • Alteracions “Dent-like disease” en el trasplantament renal.
 • Utilitat de les proves bàsiques de funció renal en la presa de decisions en infants amb pèrdua de parènquima renal i/o dilatació del tracte urinari.
 • Utilització d’acetazolamida en malalties amb augment de densitat mineral òssia.
 • Estudi de la primera orina aïllada del matí com a millor mètode per a la detecció dels estats de prelitiasi i el risc litogen 1.

Vegeu més publicacions