Vés al contingut
Contactes
Ubicacions i telèfons

Centraleta 93 253 21 00

De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Programació o canvi de cita +34 93 253 21 00

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Atenció Privada - Pacients internacionals +34 93 600 97 83

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Passeig Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat

Com arribar

Ajuda
En què et podem ajudar?

Centraleta 93 253 21 00 De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Temes d’ajuda

Icona Tràmits i gestions

Tràmits i gestions

Icona Cites

Cites

Icona Ubicacions i contacte

Ubicacions i contacte

Icona Pacient internacional

Pacient internacional

Icona Colabora

Col·labora

Webs
Webs i Apps de l’Hospital Sant Joan de Déu
Filtres

Blog del Àula Hospitalària de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Plataforma digital de promoció de la salut i el benestar infantil.

Formació continuada en Medicina Pediàtrica i Obstetricia.

Web de la FSJD, entitat de suport als centres de recerca de Sant Joan de Déu.

Portal de recursos sobre diabetis tipus 1 en edat infantil. 

Informació i recursos sobre errors congènits del metabolisme.

Promoció del benestar emocional i prevenció dels problemes de salut mental dels adolescents.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

Campanyes de captació a favor de projectes assistencials de l'Hospital. Crea la teva!

Campanyes de captació a favor de la recerca que porta a terme l'Hospital. Participa!

Web de l'IRSJD, centre de recerca i innovació en biomedicina.

Consell Científic del nostre Hospital format per infants i adolescents.

Unitat de Medicina de l'Esport Clínic-SJD.

Dona al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona per curar a molts més valents.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

Versió per a ordinador de la plataforma de comunicació entre pacients, família i equip assistencial.

Blog de l'agermanament amb l'Hospital de Lunsar en Sierra Leone.

Venda de productes solidaris de Sant Joan de Déu.

Comunitat de pacients, clínics i investigadors sobre les malalties minoritàries.

Plataforma digital referent en temes de salut mental.

App per a millorar la forma de realitzar cariotipus humans.

Llengua -
Ajuda
Websites i Apps de SJD
Tècnica treballant amb mostres en el laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

El Servei de Laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona proporciona als professionals sanitaris informació rellevant per al diagnòstic clínic correcte i el control de la teràpia dels pacients.

Presentació

Els nostres especialistes analitzen mostres biològiques de diversos orígens amb una àmplia gamma de tècniques de laboratori, sota un estricte sistema de garantia de qualitat.

Al laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu atenem les peticions dels metges del mateix centre i del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat A més, atenem sol·licituds d'anàlisi i estudis d'altres centres. Anualment rebem unes 280.000 peticions que generen uns 2 milions de determinacions o anàlisis.

Les nostres instal·lacions centrals estan ubicades a l'Hospital Sant Joan de Déu. Així mateix, disposem d'un laboratori de tipus bàsic al Parc Sanitari de Sant Boi de Llobregat, que resol les anàlisis urgents (Hematologia i Bioquímica) i els estudis de Microbiologia. Tots dos laboratoris coordinen les seves activitats i comparteixen serveis transversals.

El laboratori està inscrit al Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya amb el número H08000875.

Atesa l'especialització d'alguns dels nostres àmbits tècnics i clínics, disposem de procediments i tècniques de referència i que s'ofereixen a centres externs. El nostre catàleg de proves especials es pot consultar a continuació.

Àrees tècniques

El Servei de Laboratori compta sis àrees tècniques: Hematologia, Bioquímica, Microbiologia, Genètica, Laboratori central i d'Urgències i Transfusió.

Hematologia

Al laboratori d'Hematologia s'hi desenvolupen els estudis destinats al diagnòstic i el seguiment de les diverses patologies hematològiques, tant les malignes (leucèmies) com les alteracions quantitatives i qualitatives de les sèries eritrocitària, plaquetària i granulocítica.

L'anàlisi dels diversos espècimens (sang perifèrica, medul·la òssia, mostres de ganglis, etc.) s'efectua mitjançant tècniques de citologia, citometria de flux, biologia molecular i tècniques bioquímiques. També es porta a terme l'estudi de les principals hemoglobinopaties, així com l'estudi de l'hemostàsia.

Bioquímica

El laboratori de Bioquímica s'encarrega de determinar múltiples magnituds biològiques que proporcionen informació sobre el diagnòstic i el seguiment de patologies metabòliques (errors congènits del metabolisme), de base hormonal o tumoral, de la funció gastrointestinal (malaltia celíaca, funció pancreàtica), autoimmunitat i al·lèrgies.

També s'ocupa del monitoratge de fàrmacs i de l'estudi de la fertilitat. La tecnologia utilitzada es basa en tècniques bioquímiques de quantificació (espectrofotometria, HPLC, CG-MS, UPLC/MS-MS,  electroforesi capil·lar, ICP-MS, entre d'altres) i tècniques diverses de Biologia Molecular.

Microbiologia

Al laboratori de Microbiologia es porta a terme el diagnòstic etiològic de les malalties infeccioses. A l'àrea de bacteriologia, parasitologia i micologia s'aïllen i identifiquen els agents patògens i s'informa de la seva sensibilitat a fàrmacs. En l'àrea de serologia es quantifiquen els diversos antígens de vírics i els nivells d'IgG i IgM davant de múltiples patògens.

El laboratori de Microbiologia molecular utilitza tècniques de Biologia Molecular per a la identificació i la quantificació de patògens vírics i bacterians.

 

Amadeu Gené Giralt
Microbiòleg clínic i parasitòleg
Araceli González Cuevas
Microbiòloga clínica i parasitòloga
Manuel Monsonís Cabedo
Microbiòleg clínic i parasitòleg

Genètica

El laboratori de Genètica fa les anàlisis i els estudis destinats al diagnòstic de patologies de base genètica o hereditària. En l'àrea de citogenètica es porten a terme tècniques de cariotipatge clàssic i molecular, destinades al diagnòstic prenatal i oncohematològic, entre altres alteracions.

En l'àrea de Genètica molecular s'utilitzen tècniques diverses de Biologia Molecular per a la identificació d'alteracions en gens individuals, per a l'estudi d'agrupacions de gens (panels) i també per a l'estudi de l'exoma.

Laboratori central i d'Urgències

El Laboratori central i d'Urgències funciona de manera contínua, com a laboratori de temps real o de resposta ràpida. Efectua les analítiques de caràcter urgent i informa en el mínim temps possible de les proves d'hematimetria, gasometria, bioquímica en sang i orina, examen bàsic d'orina i diverses proves ràpides.

Com que és un laboratori vinculat a un hospital pediàtric, totes les tècniques s'ajusten a l'ús del menor volum possible de sang. Així mateix, el laboratori concentra totes les determinacions que es fan de manera automatitzada per a analítiques de rutina o programades.

Ana Valls Lafont
Bioquímica clínica
Jesús Velasco Rodríguez
Bioquímic clínic

Transfusió

El Servei de Transfusió és responsable de donar el suport hemoteràpic necessari als pacients atesos a l'Hospital, sobretot als quiròfans, als serveis de NeonatologiaCures intensives i Oncologia i Hematologia. Al laboratori s'hi fan les proves d'immunohematologia necessàries per garantir la seguretat transfusional.

El Servei també s'encarrega de realitzar diversos procediments terapèutics que es porten a terme en contacte amb el pacient: afèresi, recanvi plasmàtic, etc.

Director tècnic: Enric García Rey (Banc de Sang i Teixits)

Àrees directives i de coordinació

Direcció de gestió

El Servei de Laboratori té caràcter d'unitat de gestió; per tant, ha de retre comptes a la Direcció de l'Hospital pels resultats obtinguts i els recursos utilitzats.

El principal objectiu de la Direcció del Laboratori és vetllar per la satisfacció dels seus usuaris, la qualitat dels serveis, l'ús eficient dels recursos i el desenvolupament professional del seu personal administratiu, tècnic i facultatiu. 

Unitat de Garantia de la Qualitat

El Servei de Laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa d'un sistema de garantia de la qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001, certificat per AENOR (ER-1333/2002). Així mateix, un conjunt significatiu de magnituds bioquímiques essencials per al diagnòstic d'errors congènits del metabolisme estan acreditades per ENAC, segons la norma UNE-EN ISO 15189.  

La Unitat coordina les tasques necessàries per al manteniment correcte del sistema de la qualitat i lidera el procés de millora contínua.

Informació sobre proves de laboratori (Labs Test Online)

Docència

El Laboratori està compromès amb la formació de nous professionals de la seva especialitat i participa en el desenvolupament de programes formatius en tres àmbits:

  • Sistema de formació a través de BIR, FIR, MIR, QIR.
  • Desenvolupament del pràcticum corresponent a graus universitaris de l'àmbit biomèdic.
  • Convenis de formació pràctica del cicle formatiu de grau superior “Laboratori clínic i biomèdic”.

Forma't amb nosaltres

Si ets professional de la salut, pots formar-te amb nosaltres.

Recerca

Els professionals del Servei de Laboratori considerem que la recerca, en els diferents àmbits clínics, té un gran valor en la millora de la pràctica clínica.

Aprofundir en la comprensió dels mecanismes biològics de les malalties i innovar en el diagnòstic són els objectius de les diverses línies que desenvolupem gràcies a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD).