Back to top

Recerca

Com un dels centres pediàtrics més importants d'Europa, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona impulsa la recerca en salut prenatal i infantil, tant bàsica com translacional.

En col·laboració amb la Fundació Sant Joan de Déu, s'impulsen diverses línies de recerca.

Una part es vehicula a través de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), amb les línies següents:

  • Càncer del desenvolupament.
  • Malalties infeccioses.
  • Neurociències pediàtriques.
  • Malalties pediàtriques amb inici en etapes primerenques.
  • Malalties fetals/pediàtriques i medi ambient.

Una altra part es treballa des de la mateixa Fundació, on també es gestiona la recerca d'altres centres de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

Si desitgeu saber més coses sobre la nostra tasca de recerca i col·laborar amb nosaltres, us convidem a visitar el web de la Fundació Sant Joan de Déu.

Comparteix