Back to top

Responsabilitat Social Corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és el nostre compromís amb les necessitats dels diferents àmbits de la societat.

El Pla estratègic de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Paidhos 2012, defineix en el contingut de la seva visió la voluntat de ser un hospital que garanteixi una cultura orientada als valors de l'hospitalitat, la solidaritat i la sostenibilitat, en línia amb la responsabilitat corporativa de la institució.

Visió

  • Ser reconegut com un centre d'excel·lència a l'atenció maternoinfantil que garanteix l'accessibilitat en la seva activitat de proximitat i és referent en l'assistència especialitzada.
  • Ser una organització oberta integrada per una xarxa de centres, serveis i noves tecnologies estructurats per donar una atenció humana, integral, pròxima, fiable i transparent a la societat, que garanteixi el valor de l'hospitalitat com a referent.
  • Ser un centre que es distingeixi per la seva capacitat en la recerca, la innovació i la docència i pel seu impacte positiu en la comunitat.
  • Ser una institució que compagina un model sostenible i eficient en la gestió dels seus recursos amb el valor de la solidaritat.

Per arribar a la visió planificada, el mapa estratègic s'agrupa en 9 grans àrees per desenvolupar les iniciatives concretes.

Encara que la intencionalitat per la responsabilitat social ocupa transversalment la majoria de claus estratègiques del mapa, 4 tenen un contingut específicament orientat a desenvolupar la política d'RSC de l'Hospital.

Claus estratègiques Paidhos

 

Comparteix