Back to top

Servei de Laboratori: àrees tècniques

Hematologia

Al laboratori d'Hematologia s'hi desenvolupen els estudis destinats al diagnòstic i el seguiment de les diverses patologies hematològiques, tant les malignes (leucèmies) com les alteracions quantitatives i qualitatives de les sèries eritrocitària, plaquetària i granulocítica.

L'anàlisi dels diversos espècimens (sang perifèrica, medul·la òssia, mostres de ganglis, etc.) s'efectua mitjançant tècniques de citologia, citometria de flux, biologia molecular i tècniques bioquímiques.

També es porta a terme l'estudi de les principals hemoglobinopaties, així com l'estudi de l'hemostàsia.

Bioquímica

El laboratori de Bioquímica s'encarrega de determinar múltiples magnituds biològiques que proporcionen informació sobre el diagnòstic i el seguiment de patologies metabòliques (errors congènits del metabolisme), de base hormonal o tumoral, de la funció gastrointestinal (malaltia celíaca, funció pancreàtica), autoimmunitat i al·lèrgies.

També s'ocupa del monitoratge de fàrmacs i de l'estudi de la fertilitat. La tecnologia utilitzada es basa en tècniques bioquímiques de quantificació (espectrofotometria, HPLC, CG-MS, UPLC/MS-MS,  electroforesi capil·lar, ICP-MS, entre d'altres) i tècniques diverses de Biologia Molecular.

Microbiologia

Al laboratori de Microbiologia es porta a terme el diagnòstic etiològic de les malalties infeccioses. A l'àrea de bacteriologia, parasitologia i micologia s'aïllen i identifiquen els agents patògens i s'informa de la seva sensibilitat a fàrmacs. En l'àrea de serologia es quantifiquen els diversos antígens de vírics i els nivells d'IgG i IgM davant de múltiples patògens.

El laboratori de Microbiologia molecular utilitza tècniques de Biologia Molecular per a la identificació i la quantificació de patògens vírics i bacterians.

Genètica

El laboratori de Genètica fa les anàlisis i els estudis destinats al diagnòstic de patologies de base genètica o hereditària. En l'àrea de citogenètica es porten a terme tècniques de cariotipatge clàssic i molecular, destinades al diagnòstic prenatal i oncohematològic, entre altres alteracions.

En l'àrea de Genètica molecular s'utilitzen tècniques diverses de Biologia Molecular per a la identificació d'alteracions en gens individuals, per a l'estudi d'agrupacions de gens (panels) i també per a l'estudi de l'exoma.

Laboratori central i d'Urgències

El Laboratori central i d'Urgències funciona de manera contínua, com a laboratori de temps real o de resposta ràpida. Efectua les analítiques de caràcter urgent i informa en el mínim temps possible de les proves d'hematimetria, gasometria, bioquímica en sang i orina, examen bàsic d'orina i diverses proves ràpides.

Com que és un laboratori vinculat a un hospital pediàtric, totes les tècniques s'ajusten a l'ús del menor volum possible de sang.

Així mateix, el laboratori concentra totes les determinacions que es fan de manera automatitzada per a analítiques de rutina o programades.

Transfusió

El Servei de Transfusió és responsable de donar el suport hemoteràpic necessari als pacients atesos a l'Hospital, sobretot als quiròfans, als serveis de Neonatologia, Cures intensives i Oncologia i Hematologia.

Al laboratori s'hi fan les proves d'immunohematologia necessàries per garantir la seguretat transfusional.

El Servei també s'encarrega de realitzar diversos procediments terapèutics que es porten a terme en contacte amb el pacient: afèresi, recanvi plasmàtic, etc.

Director tècnic: Enric García Rey (Banc de Sang i Teixits)
Comparteix