Back to top

Unitat de 3D

Amb la Unitat de 3D es consolida la planificació i simulació de cirurgies complexes i s'ofereix servei a totes les especialitats pediàtriques

L’any 2013, l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona va planificar per primer cop una intervenció de cirurgia oncològica complexa amb impressió tridimensional per a un pacient pediàtric. Des de llavors, el nombre d’especialitats quirúrgiques que utilitzen aquesta tecnologia per planificar o guiar la intervenció s’ha multiplicat. Actualment, hi ha més de sis especialitats de cirurgia del centre que utilitzen aquest tipus de tècniques per tractar els nostres pacients.

Model mixt i estudi interdisciplinari dels casos

Els professionals especialitzats en planificació i impressió 3D funcionen sota un model de treball mixt amb una unitat pròpia ubicada al mateix Hospital, en la qual es duen a terme simulació virtual i impressions. A més, tenim un equip extern de professionals i proveïdors que col·laboren en els casos més complexos. Aquest model permet fer un servei més eficient i eficaç als professionals del centre.

L’equip, transversal i multidisciplinari, està coordinat pel Departament d’Innovació i format per experts en enginyeria, membres del Servei de diagnòstic per la imatge, cirurgia, finances i l’equip del Programa Darwin de Simulació Avançada. Els membres de la unitat fan un estudi de cada cas i avaluen les possibilitats i els beneficis clínics d'aplicar tècniques de 3D al pacient.

Aplicacions clíniques de la tecnologia 3D

Planificació quirúrgica virtual

La planificació de les cirurgies permet simular i posar a prova l’abordatge quirúrgic, que es personalitza i s’adapta al cas de cada pacient. Tot això permet aconseguir millors resultats i reduir el temps d’intervenció.

No cobert per la sanitat pública

Guies de tall i posicionament

En Cirurgia Maxil·lofacial o Ortopèdia i Traumatologia, es poden dissenyar peces a mida per guiar els talls i els moviments planificats per a la intervenció. Això permet augmentar la precisió de les operacions i, per tant, millorar temps i resultats.

No cobert per la sanitat pública

Impressió de models anatòmics

Modelatge 3D a mida real de tumors, òrgans o ossos per usar-los en entrenament mèdic i recerca. Els cirurgians poden fer servir les peces per preparar la cirurgia i per explicar la patologia i la intervenció als pacients i les famílies.

No cobert per la sanitat pública

Prototips de pròtesis i ortesis

La fabricació en tres dimensions permet fer pròtesis per oferir solucions a infants amb problemes de mobilitat i amputacions. Les ortesis s’acostumen a fer servir per a la rehabilitació i la correcció musculoesquelètica.

No cobert per la sanitat pública

Docència i simulació

Actualment els models en 3D ja s’apliquen al Departament de Docència de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona per simular casos de malformació traqueal o de cirurgia maxil·lofacial.

No cobert per la sanitat pública

Avantatges de la planificació i la impressió 3D

Seguretat

Disminució del temps d’anestèsia i isquèmia i reducció de les complicacions gràcies a la simulació i a la pràctica prèvia de les cirurgies. Els assajos d’intervenció permeten un grau de precisió molt elevat i la previsió de possibles dificultats a la sala d’operacions. L’equip de Cirurgia Maxil·lofacial ha fet 25 intervencions de distracció mandibular; el de Cirurgia Oncològica ha tractat 6 casos de neuroblastoma, i el de Traumatologia i Ortopèdia ha pogut reconstruir la pelvis a una pacient amb sarcoma d’Ewing.

Eficiència i eficàcia

La planificació redueix el temps d’intervenció quirúrgica i això permet una recuperació més ràpida del pacient i una reducció de recursos i costos. En casos com la cirurgia de maluc amb implant d’os autòleg de peroné, el temps quirúrgic es redueix fins al 40%. També s’ha demostrat la reducció del temps necessari per fer intervencions en la cirurgia maxil·lofacial i l’oncològica.

Resultados y calidad

Precisió i millora de resultats

La precisió en l’abordatge permet obtenir el resultat planificat en la pràctica totalitat dels casos i reduir la taxa de reintervenció dels pacients.

Millora de l’experiència

Per als pacients i les famílies, aquesta tecnologia ajuda a entendre millor el procediment quirúrgic per tractar la malaltia.

Facilita l’aprenentatge clínic

Aplicació en la formació a metges residents. Pràctica en tècniques de distracció mandibular, en què el 3D ajuda a protocol·litzar la intervenció.

Xifres de la Unitat 3D

Cirurgies planificades amb 3D
100
durant 2018 i 2019
Especialitats
9
utilitzen planificació 3D
Reducció de fins al
40%
del temps quirúrgic en alguns casos

Casos tractats en la Unitat de 3D

La tecnologia de planificació 3D permet al cirurgià preveure o planificar millor què es trobarà.
Lucas Krauel, cirurgià pediàtric de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Aquesta tècnica de cirurgia maxil·lofacial planificad amb tecnologia 3D serà l'estàndard en la majoria de països a mig termini.
Josep Rubio, cirurgià maxil·lofacial de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Una pròtesi planificada amb tecnologia 3D ha permès la recuperació d'una pacient amb un greu tumor cranial.
Comparteix