Back to top

Unitat de 3D

Amb la Unitat de 3D es consolida la planificació i simulació de cirurgies complexes i s'ofereix servei a totes les especialitats pediàtriques

L’any 2013, l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona va planificar per primer cop una intervenció de cirurgia oncològica complexa amb impressió tridimensional per a un pacient pediàtric. Des de llavors, el nombre d’especialitats quirúrgiques que utilitzen aquesta tecnologia per planificar o guiar la intervenció s’ha multiplicat. Actualment, hi ha més de sis especialitats de cirurgia del centre que utilitzen aquest tipus de tècniques per tractar els nostres pacients.

Model mixt i estudi interdisciplinari dels casos

Els professionals especialitzats en planificació i impressió 3D funcionen sota un model de treball mixt amb una unitat pròpia ubicada al mateix Hospital, en la qual es duen a terme simulació virtual i impressions. A més, tenim un equip extern de professionals i proveïdors que col·laboren en els casos més complexos. Aquest model permet fer un servei més eficient i eficaç als professionals del centre.

L’equip, transversal i multidisciplinari, està coordinat pel Departament d’Innovació i format per experts en enginyeria, membres del Servei de diagnòstic per la imatge, cirurgia, finances i l’equip del Programa Darwin de Simulació Avançada. Els membres de la unitat fan un estudi de cada cas i avaluen les possibilitats i els beneficis clínics d'aplicar tècniques de 3D al pacient.

Aplicacions clíniques de la tecnologia 3D

Planificació quirúrgica virtual

La planificació de les cirurgies permet simular i posar a prova l’abordatge quirúrgic, que es personalitza i s’adapta al cas de cada pacient. Tot això permet aconseguir millors resultats i reduir el temps d’intervenció.

No cobert per la sanitat pública

Guies de tall i posicionament

En Cirurgia Maxil·lofacial o Ortopèdia i Traumatologia, es poden dissenyar peces a mida per guiar els talls i els moviments planificats per a la intervenció. Això permet augmentar la precisió de les operacions i, per tant, millorar temps i resultats.

No cobert per la sanitat pública

Impressió de models anatòmics

Modelatge 3D a mida real de tumors, òrgans o ossos per usar-los en entrenament mèdic i recerca. Els cirurgians poden fer servir les peces per preparar la cirurgia i per explicar la patologia i la intervenció als pacients i les famílies.

No cobert per la sanitat pública

Prototips de pròtesis i ortesis

La fabricació en tres dimensions permet fer pròtesis per oferir solucions a infants amb problemes de mobilitat i amputacions. Les ortesis s’acostumen a fer servir per a la rehabilitació i la correcció musculoesquelètica.

No cobert per la sanitat pública

Docència i simulació

Actualment els models en 3D ja s’apliquen al Departament de Docència de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona per simular casos de malformació traqueal o de cirurgia maxil·lofacial.

No cobert per la sanitat pública

Avantatges de la planificació i la impressió 3D

Seguretat

Disminució del temps d’anestèsia i isquèmia i reducció de les complicacions gràcies a la simulació i a la pràctica prèvia de les cirurgies. Els assajos d’intervenció permeten un grau de precisió molt elevat i la previsió de possibles dificultats a la sala d’operacions. L’equip de Cirurgia Maxil·lofacial ha fet 25 intervencions de distracció mandibular; el de Cirurgia Oncològica ha tractat 6 casos de neuroblastoma, i el de Traumatologia i Ortopèdia ha pogut reconstruir la pelvis a una pacient amb sarcoma d’Ewing.

Eficiència i eficàcia

La planificació redueix el temps d’intervenció quirúrgica i això permet una recuperació més ràpida del pacient i una reducció de recursos i costos. En casos com la cirurgia de maluc amb implant d’os autòleg de peroné, el temps quirúrgic es redueix fins al 40%. També s’ha demostrat la reducció del temps necessari per fer intervencions en la cirurgia maxil·lofacial i l’oncològica.

Resultados y calidad

Precisió i millora de resultats

La precisió en l’abordatge permet obtenir el resultat planificat en la pràctica totalitat dels casos i reduir la taxa de reintervenció dels pacients.

Millora de l’experiència

Per als pacients i les famílies, aquesta tecnologia ajuda a entendre millor el procediment quirúrgic per tractar la malaltia.

Facilita l’aprenentatge clínic

Aplicació en la formació a metges residents. Pràctica en tècniques de distracció mandibular, en què el 3D ajuda a protocol·litzar la intervenció.

Xifres de la Unitat 3D

Cirurgies planificades amb 3D
46
durant 2017
Cirurgies ortognàtiques
30
del total
Reducció de fins al
40%
del temps quirúrgic en alguns casos
Comparteix