Back to top

Unitat de 3D

La Unitat de 3D consolida la planificació i la simulació de cirurgies complexes i ofereix servei a totes les especialitats pediàtriques

L’any 2013 l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona va planificar per primer cop una intervenció de cirurgia oncològica complexa amb impressió tridimensional per a un pacient pediàtric. Des de llavors, el nombre d’especialitats quirúrgiques que utilitzen aquesta tecnologia per planificar o guiar la intervenció s’ha multiplicat. Actualment nou especialitats de cirurgia del centre fan servir aquest tipus de tècniques per tractar els nostres pacients (Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Cirurgia Maxil·lofacial, Cirurgia Plàstica general i toràcica, Odontologia i Ortodòncia, Oncologia, Medicina Fetal, Neurologia i Cardiologia). La Unitat de 3D, pionera a tot Espanya, s'ha consolidat des d'aleshores i ofereix solucions a tots els serveis i unitats que sol·liciten planificar o fer servir noves tècniques per millorar el rendiment i la seguretat de les cirurgies o d'altres procediments. Aquesta Unitat ha rebut la llicència de la Generalitat de Catalunya com a fabricant a mida de dispositius mèdics.

Model mixt i estudi interdisciplinari dels casos

Els professionals especialitzats en planificació i impressió 3D utilitzen un model de treball mixt. Comptem amb una unitat pròpia ubicada a l'Hospital, en la qual es duen a terme la simulació i la planificació virtual, impressions de models anatòmics, guies de tall i guies de posicionament, i, a més, amb un equip extern de professionals i proveïdors que col·laboren en els casos complexos o amb implants a mida. Aquest model permet un servei més eficient i eficaç als equips clínics i donar resposta als reptes de planificació que puguin sorgir.

L’equip, transversal i multidisciplinari, està coordinat pel Departament d’Innovació i format per experts en enginyeria, membres del Servei de Diagnòstic per la Imatge, Cirurgia, l’equip d'Innovació i Enginyeria Biomèdica, finances i l'equip del programa Darwin de simulació avançada. A més, el centre forma part de la Plataforma de Biobancos y Biomodelos de l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Els membres de la unitat fan un estudi de cada cas i avaluen les possibilitats i els beneficis clínics d'aplicar tècniques de 3D al pacient. 

Aplicacions clíniques de la tecnologia 3D

Planificació quirúrgica virtual

La planificació (abans i durant la cirurgia) permet simular i posar a prova l’abordatge quirúrgic, que es personalitza i s’adapta al cas de cada pacient. Tot això permet aconseguir millors resultats i reduir el temps d’intervenció.

Guies de tall i posicionament

En cirurgia maxil·lofacial, ortopèdia i traumatologia es poden dissenyar peces a mida per guiar talls i moviments que es planifiquen per a la intervenció. Això permet augmentar la precisió de les operacions i, per tant, millorar-ne temps i resultats.

No cobert per la sanitat pública

Impressió de models anatòmics

Models 3D a mida real de tumors, òrgans o ossos per fer-los servir en l'entrenament mèdic i la recerca. Els cirurgians poden fer servir les peces per preparar i explicar la cirurgia a les famílies o personalitzar el material d'osteosíntesi.

No cobert per la sanitat pública

Prototips de pròtesis i ortesis

La fabricació en tres dimensions permet fer pròtesis per oferir solucions a infants amb problemes de mobilitat i amputacions. Les ortesis s’acostumen a fer servir per a la rehabilitació i la correcció musculoesquelètica.

No cobert per la sanitat pública

Docència i simulació

Els models 3D s'empren en l'activitat docent per a la simulació de casos complexos. La combinació de tècniques de simulació i emmotllament amb tècniques 3D permeten generar fantomes i simuladors a mida. Formem part del programa formatiu Expert3D.

Recerca

La Unitat 3D participa en 4 projectes europeus, entre els quals hi ha QuirofAM i Base3D (Fuse3D). Durant la pandèmia, Sant Joan de Déu Barcelona també ha participat en el projecte CAR3D (https://car3d-project.eu/) per combatre la COVID-19.

Avantatges de la planificació i la impressió 3D

Estandardització de processos

S'ha definit un circuit assistencial per a tots els serveis clínics amb l'objectiu d'aconseguirprocessos de planificació quirúrgica àgils i optimitzats. L'experiència acumulada en casos complexos permet aplicar i consolidar tècniques que es poden repetir per a una mateixa patologia. L'estandardització suposa, alhora, una millora de l'eficiència dels processos i ofereix les eines disponibles a cirurgies com la resecció del pont fisial, la planificació de les cirurgies de la síndrome de Pierre Robin, la cirurgia plàstica per a casos de micròtia, els autotrasplantaments dentals o la correcció de la fissura labioalveolar.

Seguretat

Disminució del temps d’anestèsia i isquèmia i reducció de les complicacions gràcies a la simulació i a la pràctica prèvia de les cirurgies. Els assaigs d’intervenció permeten un grau de precisió molt elevat i la previsió de possibles dificultats a la sala d’operacions. L'equip de Cirurgia Maxil·lofacial ha tractat més de 200 deformacions dentofacials planificades amb tecnologia 3D; l'equip de Cirurgia Oncològica s'ha ocupat de 8 casos de neuroblastoma, i el de Neurocirurgia ha dut a terme una cirurgia de correcció de craniosinostosi lateral.

Eficiència i eficàcia

La planificació redueix el temps d’intervenció quirúrgica, cosa que permet una recuperació més ràpida del pacient i, alhora, una reducció de recursos i de costos. En casos de reconstrucció de la fissura alveolar o de reconstrucció del pavelló de l'orella, el temps quirúrgic es redueix fins a un 40 %.

Resultados y calidad

Precisió i millora de resultats

La precisió en l’abordatge permet obtenir el resultat planificat en la pràctica totalitat dels casos i reduir la taxa de reintervenció dels pacients.

Millora de l’experiència

Per als pacients i les famílies, aquesta tecnologia ajuda a entendre millor el procediment quirúrgic per tractar la malaltia.

Facilita l’aprenentatge clínic

Aplicació en la formació a metges residents. Pràctica en tècniques de distracció mandibular, en què el 3D ajuda a protocol·litzar la intervenció.

Les xifres de la Unitat de 3D

Mitjana anual de casos
200
planificats en 3D
Especialitats
9
utilitzen planificació 3D
Reducció de fins al
40%
del temps quirúrgic en alguns casos
Publicacions
+16
des de 2014
Membres de l'equip de simulació, planificació i impressió 3D

Equip de la Unitat 3D de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Casos tractats en la Unitat de 3D

La tecnologia de planificació 3D permet al cirurgià preveure o planificar millor què es trobarà.
Lucas Krauel, cirurgià pediàtric de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Aquesta tècnica de cirurgia maxil·lofacial planificad amb tecnologia 3D serà l'estàndard en la majoria de països a mig termini.
Josep Rubio, cirurgià maxil·lofacial de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Una pròtesi planificada amb tecnologia 3D ha permès la recuperació d'una pacient amb un greu tumor cranial.

Plataforma ISCIII de suport a l'R+D+I  en Biomedicina i Ciències de la Salut. Biomodels - Impressió 3D, Projecte codi PT20/00090, finançat per l'Instituto de Salud Carlos III, programa ajudes Plataformes ISCIII de suport a l'R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020 i cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons Social Europeu.

Comparteix