Back to top

Vincles amb Primària

El projecte VINCLES comprèn un conjunt variat d'iniciatives d'interès mutu entre l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i els professionals de Pediatria del seu àmbit territorial de referència (Atenció Primària i Hospitals de Proximitat).

Els objectius del projecte són:

  • Acostar els nivells assistencials a través de la col·laboració assistencial i les activitats de suport.
  • Intercanviar coneixement entre professionals per contribuir a la millora del contínuum i l'adequació de la capacitat resolutiva dins de cada nivell.
  • Millorar l'encaix entre l'oferta de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i les necessitats de la comunitat.
  • Mostrar l'oferta de serveis d'atenció pediàtrica de l'hospital i de les diferents institucions del territori per a una millor utilització.

El projecte VINCLES està coordinat per la Direcció Mèdica de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Segueix-nos a Twiiter
Comparteix