Back to top

Visita't amb nosaltres

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una institució privada sense ànim de lucre, amb vocació de servei públic que pertany a l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu. Té un concert amb el sistema públic de salut (CatSalut) i forma part de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP). 

Com sol·licitar una visita a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Sanitat pública

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un centre pediàtric i maternal de referència per l'atenció especialitzada de segon nivell de les zones del Baix Llobregat i de l'Eixample Esquerre de Barcelona. Tanmateix és el centre de referència a Catalunya en el diagnòstic i tractament de malalties que requereixen alta especialització i tecnologia de tercer nivell. També en aquestes circumstàncies atén pacients d'altres comunitats autònomes espanyoles.

Si la patologia del pacient pot resoldre's en un centre assistencial proper al pacient, o de menor complexitat assistencial, les peticions poden ser retornades.

Prestacions cobertes pel Sistema nacional de salut

Amb targeta sanitària de Catalunya

Per a les primeres visites cal full de derivació, signat i segellat pel centre d'atenció primària o ambulatori del pacient. Consulta amb el teu metge de capçalera o especialista.

Amb targeta sanitària d'una altra comunitat autònoma

El dret pel qual un pacient pot ser visitat en un centre de qualsevol altra comunitat autònoma diferent de la seva està regulat, entre d'altres, pel Reial Decret 1207/2006, publicat el 20 d'Octubre de 2006, que estableix el model de finançament entre les comunitats autònomes, mitjançant un Fons de Cohesió.

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha establert el Sistema d'Informació del Fons de Cohesió, (SIFCO), establert per regular el flux de pacients entre unes comunitats i altres.

Els beneficiaris d'altres comunitats autònomes requereixen una autorització mitjançant el document 6/81 que permet la derivació des de qualsevol punt de l'estat.

La comunitat autònoma d'origen ha d'acceptar i introduir en un sistema informàtic d'àmbit nacional la seva sol·licitud de derivació perquè sigui atès al nostre centre. Posteriorment, la petició ha de ser acceptada i validada per la comunitat autònoma a què es destina (en aquest cas, Catalunya). Només en aquesta circumstància l'Hospital pot programar l'assistència.

Procediment de derivació de pacients per ser atesos en un centre, servei o unitat de referència del Sistema Nacional de Salut (CSUR).

Programació de la visita a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Quan l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona rebi la petició de visita, el responsable del servei especialista avaluarà l'informe. A partir d'aquest moment es programarà la visita d'acord amb la llista d'espera i la prioritat marcada pel responsable del servei. Si la indicació no s'adapta a les prestacions del servei o de l'Hospital, la petició pot ser retornada.

Els serveis que tenen més llista d'espera son Otorrinolaringologia (especialment per adenoides, drenatges o amígdales), Oftalmologia i Al·lèrgia o immunologia clínica. La llista d'espera de la resta de serveis és variable.

Un cop programada la visita, es tramita un resguard generalment per correu, o bé per telèfon. Per això és molt important que les dades de contacte i filiació, així com les dades econòmiques, siguin clares i estiguin complertes.

Més informació

Telèfon: 93 378 26 00. Horari: de dilluns a divendres de 8 a 19 hores.
Fax: 93 204 79 60 (pediatria i resta d'especialitats). 93 253 21 05 (ginecologia i obstetrícia).
Correu electrònic:  infovisidoc@sjdhospitalbarcelona.org

Prestacions no cobertes pel sistema nacional de salut

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, en la seva vocació de servei, ofereix serveis que no estan finançats pel sistema públic.

Trastorns de l'aprenentatge escolar (UTAE)

A la UTAE diagnostiquem i atenem infants amb trastorns de l'aprenentatge escolar. Telèfon: 93 600 97 63

Medicina de l'esport

Assessorem esportistes infantils, juvenils i adults per practicar esport de forma segura i saludable. Telèfon: 93 600 97 83

Ortodòncia

Oferim solucions efectives per alinear les dents, solucionar les alteracions esquelètiques i restablir l'equilibri morfològic i funcional. Telèfon: 93 600 94 74

Odontologia pediàtrica

Oferim consultes per la prevenció de problemes bucodentals no cobertes per la sanitat pública. Telèfon: 93 600 94 74

Adopció internacional

Assessorem les famílies que volen adoptar un infant d'un altre país i avaluem mèdicament els infants a l'arribada al país i els anys posteriors. Telèfon: 93 600 97 83

Pacients amb assegurança mèdica privada

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona té convenis amb diverses companyies asseguradores o mútues.

Si el pacient està afiliat a una companyia asseguradora o mútua (Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV, etc.), és necessari que presentis la sol·licitud del teu metge i l'autorització de la teva companyia.

Les companyies asseguradores poden concertar amb l'Hospital la totalitat dels serveis existents o autoritzar només prestacions concretes. Revisa atentament les condicions de la teva pòlissa de salut i consulta amb la teva companyia les cobertures per confirmar que la prestació que sol·licites (visita, tractament, urgències, etc.) està inclosa per l'asseguradora a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Més informació

Correu electrònic: infovisidoc@sjdhospitalbarcelona.org

Pacient internacional

Les persones que resideixen fora d'Espanya i desitgen ser ateses pels nostres especialistes a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, poden obtenir més informació al Departament de serveis internacionals

Segona opinió mèdica online

Si el teu fill ha estat diagnosticat d'una malaltia o encara estàs buscant un diagnòstic i desitges que un altre metge avaluï el cas, pots sol·licitar una segona opinió a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Es tracta d'una consulta de medicina privada en què especialistes de primer nivell del nostre Hospital analitzen la història clínica, totes les proves i la informació aportada amb la finalitat de valorar el diagnòstic i la proposta de tractament que ha realitzat un altre professional.

Més informació

Telèfon: 93 600 97 83
Fax: 93 600 97 84

Demana una segona opinió online

Preguntes freqüents

¿Puc demanar una consulta per a un infant adoptat fora del nostre país?

Els nens adoptats procedents d'altres països que requereixin una revisió mèdica sense cap sospita de patologia concreta, no es visitan al nostre hospital. A través del sistema públic, el Servei Català de la Salut, l'Hospital Sant Joan de Déu no té concertat aquest tipus de visita. No fem revisions mèdiques a cap infant, independentment de la condició que aquest sigui o no adoptat.

Per a l'estudi mèdic d'aquests infants existeixen protocols orientats a identificar patologies habitualment associades a aquests pacients que actualment realitzen els pediatres de capçalera. La consulta de medicina internacional del Servei de pediatria del nostre hospital visita quan existeix una sospita clínica o analítica de malaltia tropical. En cas que el pediatra de capçalera detecti algun tipus de patologia que requereixi seguiment, diagnòstic o tractament al nostre hospital, es pot sol·licitar una visita al servei que correspongui seguint els tràmits administratius anteriorment descrits.

¿Puc sol·licitar un justificant de la visita?

Podem facilitar un justificant per la teva empresa en tot tipus d'assistència (ingressos, visites, hospital de dia, etc.), en què constarà en nom del pacient que ha estat atès a l'Hospital.

Sol·licita'l al personal administratiu que l'atengui. Si has oblidat demanar el justificant abans de marxar de l'Hospital, pot sol·licitar-lo enviant un correu electrònic a infovisidoc@sjdhospitalbarcelona.org.

No recordo o no sé la data de la visita, o voldria fer un canvi de dia.

Tant per consultar sobre la data d'una visita com per sol·licitar un canvi en la mateixa, has de trucar al 93 378 26 00 de dilluns a divendres i de 8 a 19 hores.

Si des d'aquest centre de programació no poguessin fer-ho, ells mateixos deriven directament la petició al personal indicat del servei mèdic.

No recordo o no sé la data de l'ingrés o d'una intervenció, o necessito canviar la data.

Pots trucar al telèfon 93 378 26 00  de dilluns a divendres de 8 a 19 hores per demanar que et recordin la data adjudicada com a possible per a l'ingrés o intervenció. La data indicada per telèfon és orientativa, i no serà vàlida fins que el Servei d'admissió contacti amb tu per formalitzar el preoperatori, si és precís, o altres requisits. Per qualsevol dubte, canvi o incidència, pots enviar un correu electrònic a infovisidoc@sjdhospitalbarcelona.org.

Comparteix