Back to top

Arrítmies: especialitats

Malalties

Arrítmies esporàdiques

Tractem tota mena d'arrítmies que apareixen de manera esporàdica, tant les taquicàrdies com les bradicàrdies.

No cobert per la sanitat pública

Cardiopaties familiars

Abordem malalties hereditàries del cor com la miocardiopatia arritmogènica, la miocardiopatia hipertròfica i la miocardiopatia dilatada.

No cobert per la sanitat pública

Síndromes arrítmiques relacionades amb la mort sobtada

Tractem i prevenim aquest grup de malalties, entre elles la síndrome de Brugada, la síndrome de QT llarg i la taquicàrdia ventricular polimòrfica catecolaminèrgica.

No cobert per la sanitat pública

Altres malalties que abordem
  • Taquicàrdies supraventriculars (síndrome de Wolf-Parkinson-White, taquicàrdies incessants)
  • Taquicàrdies ventriculars, canalopaties (síndrome de QT llarg, síndrome de QT curt, síndrome de Brugada, taquicàrdia ventricular polimòrfica catecolaminèrgica)
  • Miocardiopaties (hipertròfica, dilatada, arritmogènica - displàsia arritmogènica)
  • Bloqueig auriculoventricular
  • Mort sobtada cardíaca infantil

Tractaments

Ablació d'arrítmies cardíaques

En aquesta tècnica mínimament invasiva utilitzem un únic catèter, estudiem el sistema elèctric del cor i apliquem energia que elimina la causa de l'arrítmia.

No cobert per la sanitat pública

Implant de dispositius cardíacs

Disposem d'una gran experiència en l'implant de diferents dispositius: marcapassos, resincronitzadors, desfibril·ladors, Holter subcutani.

No cobert per la sanitat pública

Monitorització del pacient

Monitoritzem el pacient de forma remota les 24 hores. Fem servir diferents sistemes: Holter subcutani en miniatura o tèxtils de monitorització que davant una anomalia envien una alerta.

No cobert per la sanitat pública

Programa d'acompanyament

Molts pacients són crònics. Per normalitzar la seva vida quotidiana, el nostre programa dona suport i forma a la família i l'escola. Disposem d'un altre programa específic per a adolescents.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix