Back to top

Arrítmies: recerca i innovació

Principals àrees de recerca

  • Laminopaties
  • Neuromuscular
  • Arrítmies per cardiopaties estructurals
  • CPVT
  • Miocardiopatia hipertròfica
  • Mort sobtada infantil
  • Mort sobtada perinatal
  • Monitorització no invasiva

 

Des de la Unitat d'Arrítmies estem en procés de desenvolupar noves eines per al tractament de les arrítmies pediàtriques.

Comparteix