Back to top

DIPG (glioma difús intrínsec de tronc)

Seguim investigant per enfrontar-nos al DIPG

El DIPG (glioma difús intrínsec de tronc) és el tumor més freqüent del tronc cerebral, una part summament sensible i vital l'ésser humà. Com en la majoria de tumors del desenvolupament, desconeixem per què aquestes cèl·lules malignes envaeixen difusament el tronc cerebral de forma específica. Ocorre habitualment en infants entre 5 els i els 10 anys. Els símptomes són força característics, consistint en alteracions en el moviment de la cara, problemes a l'empassar, a l'caminar i falta de força en braços o cames. Aquests símptomes habitualment s'instauren en poques setmanes. Malauradament no hi ha un tractament curatiu per a aquesta malaltia.

Les nostres dades

Casos atesos
40
des de 2010
Línies cel·lulars
10
de recerca sobre el DIPG

Abordatge diagnòstic

El DIPG és una malaltia que es diagnostica en base als símptomes típics descrits anteriorment i per criteris radiològics ben definits en la ressonància magnètica. En l'actualitat la biòpsia no és indispensable per confirmar el diagnòstic. No obstant això, centres de referència com l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, involucrats en projectes d'investigació i/o assajos clínics en els que l'anàlisi de el teixit tumoral és indispensable, valoren la realització d'aquest procediment en el moment de la diagnosi.

La biòpsia habitualment confirma l'existència d'un tumor d'estirp glial. L'anàlisi molecular d'aquests tumors ha revelat que en la majoria (80% dels casos) s'identifica una mutació en el gen K27M en dues variants, la H3.3 (60% de casos) i la H3.1 (20 % dels casos). Aquestes alteracions mol·leculars, en combinació amb altres alteracions genètiques (e.g. p53, ACVR1, PDGFR), són fonamentals per a la iniciació, desenvolupament i progressió de la malaltia.

Tractament i investigació del DIPG

Abordatge terapèutic

La radioteràpia focal (dirigida al tumor) és l'únic tractament que en la majoria de pacients amb DIPG aconsegueix una reducció en la mida del tumor i millora dels símptomes.

No cobert per la sanitat pública

Realització de biòpsia a pacients diagnosticats

El nostre centre ofereix la realització de biòpsia als pacients que diagnostiquem. A partir d'aquestes mostres intentem establir línies cel·lulars i models animals.

No cobert per la sanitat pública

Estudi mol·lecular dels casos

Caracteritzem mol·lecularment les lesions amb l'objectiu d'identificar potencials dianes terapèutiques.

No cobert per la sanitat pública

Assaig clínic d'immunoteràpia

Està en curs un assaig clínic amb vacunes de cèl·lules dendrítiques. El reclutament de pacients s'ha completat i s'estan avaluant les respostes obtingudes. S'esperen resultats que puguin ser la base de futures versions d'aquest tractament.

Recerca a l'SJD i global

Actualment hi ha una sèrie d'assajos clínics en diferents centres del món que exploren tractaments nous dirigits a aquesta malaltia.

Participació de les famílies en la recerca

Nombroses famílies de pacients afectats pel DIPG mantenen el contacte amb l'hospital i participen de forma activa en la captació de fons. El Fons Alicia Pueyo és un d'ells i treballa també per informar les famílies.
Formar part d'un assaig clínic gràcies a la recerca va fer que ens enfrontéssim al DIPG amb positivitat.
Sandra Bestraten, mare d'una pacient amb DIPG
Comparteix