Back to top

Genètica: docència

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un hospital universitari adscrit a la Universitat de Barcelona. Compartim el nostre coneixement i formem professionals per tal que puguin especialitzar-se en medicina d'alta complexitat.

Formació especialitzada de professionals interns i residents (MIR - FIR)

Els membres del Servei participen de manera activa en la docència de pregrau i postgrau de la Universitat de Barcelona. Entre aquestes activitats cal destacar la docència de Pediatria al grau de Medicina, en la formació de MIR de Pediatria i FIR de Bioquímica Clínica.

Màster de Neuropediatria

Formació teòrica i pràctica en Neuropediatria, dirigida a llicenciats en Medicina i Cirurgia. Especialistes en Pediatria i Neurologia.

  • Direcció: Dr. Jaume Campistol Plana i Dra. María Pilar Poo Argüelles
  • Nombre de crèdits: 154 ECTS
  • Durada: 2 anys

Màster de Biotecnologia Biomèdica

També participem en el màster de Biotecnologia Biomèdica de la Universitat Politècnica de València.

En relació amb el començament d'una carrera científica, en el si del Servei i de l'Institut de Recerca Pediàtrica - Hospital Sant Joan de Déu diversos doctors dirigeixen tesis doctorals a investigadors predoc-PhD finançats per projectes de recerca o contractes predoctorals.

Comparteix