Back to top

L'estudi EMCoVID19 analitza l'impacte de la pandèmia en les emocions i la conducta dels infants

L'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu analitzarà, fins al desembre de 2020, les conseqüències del confinament per la COVID-19 i les fases posteriors.

7 Maig 2020
Nen jugant al menjador acompanyat de la seva mare
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2020/nen-jugant-menjador-mare-hospital-sant-joan-deu-barcelona.jpg

El context social, econòmic i sanitari conseqüència de l'epidèmia de la COVID-19 pot tenir com a resultat un impacte sobre les emocions i la conducta de la població infantojuvenil. La pandèmia ha generat una sèrie de factors estressors que impacten en infants i adolescents, que poden tenir com a conseqüència alteracions en les emocions i la conducta durant el temps de seguiment de l'estudi.

L'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona posa en marxa un estudi longitudinal sota el títol EmCoVID19 (Emocions i Conducta durant la COVID-19). L'objectiu és analitzar l'impacte que la situació actual genera en infants i adolescents, d'entre 4 i 18 anys, mitjançant enquestes que es duran a terme fins a desembre de 2020. Aquest estudi observacional analitzarà els efectes en els menors durant el confinament i la relaxació progressiva del mateix, així com el context familiar i les vivències de tot això en la població infantojuvenil.

Els participants rebran recomanacions per donar suport als seus fills i filles

Les famílies que participin en les enquestes, després de completar els qüestionaris, rebran unes recomanacions d'acord amb les seves respostes per ajudar el seu fill o filla, o menor a càrrec, a gestionar millor l'estrès, l'ansietat o les conductes que requereixin cert suport.

La primera enquesta té una durada aproximada d'entre 10 i 15 minuts i es realitza online, igual que la resta de qüestionaris mensuals que s'enviaran periòdicament als participants. Entre maig i juny de 2020 es realitzarà el reclutament de participants. L'etapa de seguiment serà entre juliol i desembre de 2020, quan s'espera que els menors hagin pogut normalitzar les seves rutines, si la situació epidemiològica ho permet.

Per a participar en l'estudio EmCoVID19 només cal accedir a la plataforma d'enquestes de l'Hospital Sant Joan de Déu.  

Metodologia de l'estudi EmCoVID19

L'estudi analitzarà la presència o no de problemes emocionals i de la conducta mitjançant l'escala PSC (Pediatric Symptom Checklist), que mesura 4 tipus de símptomes: depressió, ansietat, hiperactivitat i conducta. L'objectiu d'aquesta eina és monitoritzar símptomes psicopatològics al llarg del temps, i que, si bé no proporciona un diagnòstic sí que dona una informació orientativa molt valuosa.

Respecte a les variables que s'estudiaran es troben el nombre i tipus de estressors previs, durant l'emergència de la COVID-19 i amb posterioritat a aquesta. També es tindrà en compte l'estil d'afrontament dels problemes de cada nen i nena, l'edat, el sexe, el nivell socioeconòmic de la família, etc.

L'estudi pot contribuir, en un context d'emergència sanitària, a desenvolupar una estratègia de detecció dels problemes emocionals i de la conducta en una població particularment vulnerable a l'estrès, com són els nens i nenes i els adolescents. Identificar els factors que intervenen en el desenvolupament o no de problemes emocionals i de la conducta podria ser de gran utilitat per a comprendre la seva influència sobre ells.

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
L'estudi EMCoVID19 analitza l'impacte de la pandèmia en les emocions i la conducta dels infants