Back to top

Psiquiatria i Psicologia

Atenem la salut mental de nens, nenes i adolescents integrant l'aspecte humà amb els nous avenços científics.

L'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ofereix una assistència integral, multidisciplinària, innovadora, especialitzada i de referència en salut mental a la població de menys de 18 anys i a les seves famílies. Aquesta assistència la portem a terme des del compromís, el respecte i l'eficiència, integrant tots els nivells assistencials.

Comptem amb més de 40 anys d'experiència i els nostres professionals estan altament formats i capacitats per donar una resposta als problemes de salut mental que presenten els nens i adolescents.

Les unitats d'especialització clínica en salut mental atenen trastorns complexos i problemes emergents que requereixen uns coneixements especialitzats:

 • Trastorns del neurodesenvolupament.
 • Trastorns de l'espectre autista i de la comunicació social.
 • Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) greu, secundari o amb comorbiditat.
 • Psicopatologia 0-5 anys.
 • Conductes addictives tòxiques i comportamentals.
 • Trastorns de la conducta alimentària i patologies afins.
 • Trastorns psicòtics i afectius greus. 

Què ens fa diferents

La nostra experiència i compromís social

L'experiència adquirida i el nostre compromís social ens ajuden a innovar i difondre els coneixements obtinguts amb l'especialització.

La continuïtat assistencial

Treballem de forma transversal amb tots els dispositius de la xarxa de Salut Mental i els serveis pediàtrics hospitalaris per vincular el pacient i la seva família, i aconseguir la coherència i continuïtat assistencial necessària.

El treball hospitalari

Les activitats que portem a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona complementen l'assistència que ofereixen els recursos de la Xarxa de Salut Mental Comunitària de Catalunya i dels diferents serveis pediàtrics intrahospitalaris, donant també suport als professionals.

La nostra col·laboració amb altres serveis de l'Hospital

Comptem amb la Unitat de Salut Mental en patologies pediàtriques, que atén nens i adolescents que pateixen altres trastorns i que a més requereixen atenció psiquiàtrica i psicològica. Participem en els programes hospitalaris següents:

 • Unitat funcional d'atenció als abusos sexuals a menors.
 • Onco-hematologia, TCE, Nefrologia.  
 • PKU, implant coclear, micròtia.
 • Endocrinologia.
 • Suport psicològic i psiquiàtric a la maternitat (atenció a la dona).
 • Atenció a la cronicitat.

Salut emocional i conducta: l'impacte de la pandèmia en infants

Esther Via Virgili, psiquiatra i investigadora de l'estudi EmCoVID19 (Emocions i Conducta durant la COVID-19), dut a terme per l'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu, explica els efectes emocionals en els menors durant el confinament.
Comparteix