Back to top

L’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic de Barcelona realitzen un cateterisme cardíac a un fetus dins del ventre de la mare per tractar-lo d’una malaltia cardíaca greu

El nou tractament consisteix a operar el fetus entre les 20 i 28 setmanes d’embaràs dins del ventre de la mare.

5 Juliol 2011
 L’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic de Barcelona realitzen un cateterisme cardíac a un fetus dins del ventre de la mare per tractar-lo d’una malaltia cardíaca greu
Actualment té sis mesos i només ha de seguir controls rutinaris.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2011/2011_07_28_noticia_cardiologia_01.jpg

En el marc del Programa de teràpia i cirurgia fetal dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Deu, un equip multidisciplinar ha realitzat un cateterisme a un fetus amb obstrucció greu de la vàlvula aòrtica que posava en perill la adequada progressió de l’ embaràs. La intervenció es va dur a terme en el Servei de Medicina Maternofetal del Clínic i l’equip estava integrat per cardiòlegs de l’Hospital Sant Joan de Déu i especialistes en medicina i teràpia fetal de l’Hospital Clínic de Barcelona El fetus, de 26 setmanes de gestació, patia una estenosi aòrtica crítica que hauria impedit el desenvolupament adequat del ventricle esquerre, responsable de mantenir el flux sanguini a l’organisme.

S’estima que un de cada 5.000 fetus pateix estenosi aòrtica crítica. Aquesta malaltia es pot detectar mitjançant una ecografia durant la setmana 20 de gestació. Quan es tracta d’un cas greu, com el que es descriu, condueix a la mort del fetus dins de l’úter matern en la major part dels casos i en la resta requereix múltiples intervencions després del naixement i produeix seqüel.les que reduiran greument la supervivència a mig termini i la qualitat de vida del nen. 

El nou tractament consisteix a operar el fetus entre les 20 i 28 setmanes d’embaràs dins del ventre de la mare. Amb això s’evita la mort fetal i també l’atròfia que d’altra manera patiria el cor. El procediment afavoreix el creixement normal del ventricle esquerre en el decurs de l’embaràs, i això es tradueix en un millor diagnòstic i una qualitat de vida molt superior.

Els especialistes en teràpia fetal anestesien el fetus, el col.loquen en una posició adequada, i llavors travessen amb una agulla la paret abdominal de la dona. Aquesta agulla s’introdueix dins de la cavitat toràcica del fetus per anar a buscar el cor i la vàlvula aòrtica, que està suportada per un anell de només 3,5 mm de diàmetre. En aquell moment, un cardiòleg pediàtric introdueix un catèter amb un baló desinflat a l’extrem i l’inflen en el punt obstruït de la vàlvula per tal de desobstruir-la. Es tracta d’una intervenció extremadament delicada, ja que qualsevol error en la col.locació de l’agulla conduiria a la mort del fetus. La intervenció va resultar un èxit, gràcies a la coordinació i a l’entrenament molt elevat del que disposen els components de l’equip multidisciplinar.

Després de la intervenció, l’embaràs va seguir el seu curs normal i el nadó va néixer a terme. Actualment té sis mesos i només ha de seguir controls rutinaris.  

El Programa de Cirurgia Fetal dels dos centres permet donar solució a més de 200 casos de patologia fetal anualment, constituint un dels cinc centres de cirurgia fetal amb més gran volum del món. Això és possible gràcies a la constitució d’equips multidisciplinars que en el cas de cardiologia combinen una experiència pionera a nivell mundial en cirurgia fetal de l’Hospital Clínic amb l’expertesa com centre de referència nacional en cardiologia pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Deu.

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
L’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic de Barcelona realitzen un cateterisme cardíac a un fetus dins del ventre de la mare per tractar-lo d’una malaltia cardíaca greu