Back to top

El model pioner Acompanya’m afavoreix la tornada a casa dels joves amb trastorns mentals greus

El 84% dels pacients havia quedat sota la tutela de la Generalitat de Catalunya i vivia en centres de menors abans del seu ingrés en la unitat de Sant Joan de Déu.

12 Febrer 2020
Pacient del centre Acompanya'm amb detal de la seva decoració (imatge il·lustrativa)
El centre Acompanya'm està pensat per promoure la reflexió sobre la importància de compartir i conviure.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2020/acompanyam-detall-centre-hospital-sant-joan-deu-barcelona.jpg

La meitat dels joves i infants que van ingressar a Acompanya’m ja han estat donats d’alta, i un nombre significatiu han pogut tornar a casa amb la seva família. En el moment del seu ingrés, la majoria estaven sota la tutela de la Generalitat de Catalunya i vivien fora del seu entorn familiar, en centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). 

Acompanya’m, que es va crear a Catalunya l’any 2018, és la primera unitat terapèutica educativa i residencial per a infants i joves amb trastorns de salut mental greus d’Espanya.

Durant el seu primer any en funcionament, Acompanya’m ha acollit 39 adolescents i joves d’entre 13 i 17  anys amb trastorns mentals greus o persistents en el temps que repercutien de tal manera en les seves relacions amb l’entorn social i familiar que el 84% (33 dels 39) havia quedat sota la tutela de la Generalitat de Catalunya i vivia en centres de protecció. Només deu seguien vivint amb la seva família i quatre ho feien temporalment a l’espera d’ingressar en un centre de la Generalitat.  

Un any després de la posada en marxa, la meitat dels joves que van ingressar, un total de 19, ja han estat donats d’alta i d’ells, set (el que representa el 36%) han tornat a viure amb les seves famílies. D’aquests, cinc estaven prèviament residint en centres residencials del sistema de protecció a la infància.

L’objectiu és capacitar al màxim a la persona, evitant l’estigma associat al trastorn mental

La unitat Acompanya’m aplica un model en l’atenció als infants i joves que pateixen un trastorn mental greu que és pioner a l’Estat. 

El model d’atenció de la unitat ofereix, des del vessant clínic, organitzar tot l’entorn social, educatiu, formatiu i familiar de l’infant, és a dir, una atenció integral que prioritza les necessitats del nen, nena o adolescent en el seu propi entorn natural de convivència. 

Aquest enfocament evita la fragmentació dels diferents dispositius que intervenen en el desenvolupament d’aquest joves amb un trastorn mental d’elevada complexitat clínica. Els ofereix teràpies intensives individuals i familiars, però alhora intervé a l’escola, conjuntament amb els mestres, al domicili amb els cuidadors principals, i a l’entorn social amb una màxima participació d’activitats lúdiques, pre laborals o formatives a la comunitat. 

Es tracta de crear veritables ciutadans, evitar l’estigma associat al trastorn mental i capacitar al màxim a la persona.

Acompanya’m està ubicada en una àrea del monestir de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona, en una superfície de 1.265 metres quadrats que ha estat remodelada completament. El centre està estructurat en cinc apartaments o unitats de convivència amb una capacitat per a 5 o 6 joves cadascuna

Un equip integrat per 45 professionals –psiquiatres, treballadors socials, psicòlegs, educadors, infermeres i auxiliars d’infermeria, mestres i terapeutes ocupacionals-  atén a aquests joves i duu a terme un tractament i intervenció intensius per què es puguin reintegrar al seu entorn. 

En una primera fase, el tractament es realitza a la unitat amb els joves vivint i estudiant al centre, però progressivament van reincorporant-se al seu entorn social, comencen a anar a escola i visiten la família fins que reben l’alta.  

Es tracta d’un model que inclou teràpies psicològiques i intervencions individualitzades i adaptades a les necessitats de cada jove, i que estan basades en un model de disciplina i d’afectivitat positives per promoure la resiliència.

 

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
El model pioner Acompanya’m afavoreix la tornada a casa dels joves amb trastorns mentals greus