Back to top

Arrítmies

Som el centre de referència per al tractament d'arrítmies pediàtriques i cardiopaties familiars a Espanya.

A la Unitat d'Arrítmies i Cardiopaties Familiars de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona estem dedicats als trastorns del ritme cardíac, la mort sobtada i la cardiologia genètica

El diagnòstic precoç d'una arrítmia canvia radicalment el pronòstic del pacient, ja que si se segueix el tractament adequat passa de ser una malaltia potencialment mortal, a ser una malaltia crònica amb un risc mínim.

En la nostra tasca d'exploració del cor del pacient, a més de la història clínica i els electrocardiogrames que aporten els pares, apliquem les següents proves: electrocardiograma, Holter de 24 hores, test de basculació o tilt-test, estudi d'electrofisiologia, sistemes de monitoratge no invasiu. Usem altres sistemes de monitoratge remot del pacient (dispositiu cardíac) que si detecta alguna anomalia envia una alarma al metge. Pel que fa a dispositius cardíacs, utilitzem marcapassos, desfibril·ladors i holters subcutanis.

Integrem l'entorn del pacient com a part fonamental de la seva assistència, des de la família fins a l'escola. En paral·lel, preparem els agents pròxims al nen perquè puguin complir amb l'objectiu de normalitzar al màxim la seva vida quotidiana i perquè, en cas d'emergència, puguin reaccionar de manera adequada. Quan en una família hi ha un cas de mort sobtada, realitzem estudis genètics als fills per poder detectar si hi ha cap risc real.

Reconeixement nacional i internacional

El cardiòleg Josep Brugada Terradellas, que juntament amb els seus dos germans, els doctors Pere i Ramon Brugada, va identificar com a malaltia la coneguda com a Síndrome de Brugada, coordina la Unitat d'Arrítmies i Cardiopaties Familiars de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Som l'únic centre de referència a Espanya en electrofisiologia pediàtrica i tractem a un 24% de pacients que provenen de països de fora de la Unió Europea.

Alta capacitat de prevenció

Apliquem sistemes de monitoratge les 24 hores perquè el metge rebi les constants del pacient. D'aquesta manera es poden resoldre ràpidament o fins i tot avançar-se a qualsevol situació de risc. En les famílies en què hi ha hagut algun cas de mort sobtada, realitzem estudis genètics per detectar si algun dels fills és portador de la malaltia.

Tècniques avançades per al tractament de les arrítmies

El cateterisme és una de les tècniques utilitzades a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona per a les alteracions del ritme cardíac. La introducció d'un catèter permet identificar els senyals elèctrics del cor i localitzar l'origen de la disfunció. En aquest vídeo del programa "La ciència de la Salut", de Televisió Espanyola, vam mostrar com és la intervenció per cateterisme d'un nadó, Lucía, a la qual es va aconseguir tractar d'una taquicàrdia incessant.

Principals malalties

Arrítmies esporàdiques

Tractament de tot tipus d'arrítmies que apareixen de forma esporàdica, tant les taquicardies com les braquicardies.

No cobert per la sanitat pública

Cardiopaties familiars

Abordem les malalties hereditàries del cor com la miocardiopatia arritmogènica, la miocardiopatia hipertròfica i la miocardiopatia dilatada.

No cobert per la sanitat pública

Síndromes arrítmiques relacionades amb la mort sobtada

Tractem i prevenim aquest grup de malalties, entre les quals la Síndrome de Brugada, la Síndrome de QT llarg o la taquicardia ventricular polimòrfica catecolaminèrgica.

No cobert per la sanitat pública

La nostra experiència i efectivitat

Consultes
2.100
l'any
Procediments quirúrgics
300
l'any
Ablacions cardíaques
170
l'any
Efectivitat immediata
99%
en ablacions cardíaques
La família d'en Fede ha deixat de témer per la vida del seu fill gràcies a la cirurgia i al seguiment a distància del pacient.
Georgia Sarquella Brugada, cardiòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

A l'avantguarda del coneixement

Actualmente el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona tiene en marcha diferentes proyectos de investigación e innovación en arritmias en niños y adolescentes.

Descobreix la nostra recerca en arrítmies

Comparteix