Back to top

Pediatria

Garantim l'abordatge integral de qualsevol malaltia que presenti el nen fins als 18 anys. Treballem amb un equip altament especialitzat i multidisciplinar.

El Servei de Pediatria tracta de manera integral els pacients complexos o que presenten moltes patologies, cosa que suposa una important millora assistencial. Per això, col·laborem amb totes les Unitats i Serveis de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Formen part del nostre Servei les Unitats de Reumatologia, Pneumologia, Malalties Infeccioses i Cures Pal·liatives.

La figura del pediatre com a professional integrador suposa una gran millora per al pacient. Permet optimitzar el diagnòstic, el pronòstic i el nombre de readmissions en malalts crònics. Ens ocupem d'atendre amb aquesta mateixa visió integrada nens adoptats que vénen d'altres països amb l'objectiu de garantir el seu bon estat de salut. També disposem d'una consulta d'orientació al nen amb enuresi nocturna (que s'orina de nit al llit) i la Unitat Funcional d'Abusos al Menor (UFAM). A la nostra consulta també venen nens que es troben malament però que encara no han estat diagnosticats.

Què ens fa diferents

  • La nostra experiència. Cada any atenem més de 15.000 visites entre pacients ambulatoris o ingressats, és a dir, 60 pacients cada dia.
  • La proximitat amb tots els professionals especialistes de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
  • Una visió integradora del pacient.

Especialitats

Pediatria general

Examinem el pacient per diagnosticar o descartar problemes de salut. Orientem sobre la millor manera d'abordar cada cas segons l'entorn de l'infant i de la família.

No cobert per la sanitat pública

Malalties cròniques i d'elevada dependència

Un equip multidisciplinari format per un pediatre, una infermera gestora del cas, un treballador social i un professional d'atenció espiritual ofereix atenció integral al pacient i la seva família.

No cobert per la sanitat pública

Enuresi nocturna

Valorem l'infant amb enuresi nocturna i orientem el pacient i la família sobre les teràpies més adequades depenent de l'origen del problema i el context familiar.

No cobert per la sanitat pública

Estudi i prevenció de la mort sobtada en el lactant

Gestionem el maneig de lactants d'alt risc. Apliquem monitoratge cardiorespiratori domiciliari i formem els pares en prevenció i reanimació cardiopulmonar.

No cobert per la sanitat pública

Patologia del nen viatger i atenció al nen adoptat

Tractem tota mena de malalties associades a la medicina internacional i, en particular, del nen adoptat fora del país amb problemes de salut.

Abusos sexuals a menors

El nostre equip de pediatres, psicòlegs i treballadors socials atén els casos de sospita d'abús sexual infantil. Oferim tractament de les seqüel·les, notifiquem l'agressió a la justícia i orientem la família o cuidador.

Cures Pal·liatives Pediàtriques

Atenem de forma continuada i integrada infants amb malalties greus que amenacen la seva vida. Tenim cura del benestar del pacient i n'evitem el patiment. Donem resposta també a les famílies en aquesta situació.

Reumatologia pediàtrica

Treballem per millorar la qualitat de vida de nens i adolescents amb malalties reumàtiques. Oferim una atenció multidisciplinar a pacients afectats per Artritis Idiopàtica Juvenil, vasculitis, uveïtis i osteogènesi imperfecta, entre d'altres.

Pneumologia pediàtrica

Un equip especialitzat i mutidisciplinari atén les malalties respiratòries cròniques i gestiona casos de pacients amb malalties complexes i de tractament perllongat. Apliquem tècniques diagnòstiques d'última generació.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix