Back to top

Pediatria

Garantim l'abordatge integral de qualsevol malaltia que presenti el nen fins als 18 anys.

El Servei de Pediatria tracta de manera integral els pacients complexos o que presenten moltes patologies, cosa que suposa una important millora assistencial. Per això, col·laborem amb totes les unitats i serveis de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Formen part del nostre Servei les Unitats de Reumatologia, Pneumologia, Malalties Infeccioses i Cures Pal·liatives.

La figura del pediatre com a professional integrador suposa una gran millora per al pacient. Permet millorar el diagnòstic, el pronòstic i el nombre de readmissions en malalts crònics.

Ens ocupem d'atendre amb aquesta mateixa visió integrada nens adoptats que vénen d'altres països amb l'objectiu de garantir el seu bon estat de salut.

També disposem d'una consulta d'orientació al nen amb enuresi nocturna (que s'orina de nit al llit) i una unitat d'abusos sexuals i maltractament a menors. 

A la nostra consulta també venen nens que es troben malament però que encara no han estat diagnosticats.

Què ens fa diferents

  • La nostra experiència. Cada any atenem més de 15.000 visites entre pacients ambulatoris o ingressats, és a dir, 60 pacients cada dia.
  • La nostra proximitat amb tots els professionals especialistes de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
  • La nostra visió integradora del pacient.

Especialitats

Atenció pediàtrica general

Examinem el pacient per descartar/diagnosticar un problema de salut. Orientem sobre la millor manera d'abordar cada cas segons l'entorn de l'infant i de la família.

No cobert per la sanitat pública

Malalties cròniques i d'elevada dependència

Un equip multidisciplinari format per pediatre, infermera-gestora del cas, treballador social i professional d'atenció espiritual ofereix atenció integral al pacient i a la família

No cobert per la sanitat pública

Orientació d'enuresi nocturna

Valorem l'infant amb enuresi nocturna i orientem el pacient i la família sobre les teràpies més adequades depenent de l'origen del problema i el context familiar.

No cobert per la sanitat pública

Estudi i prevenció de la mort sobtada en el lactant

Gestionem el maneig de lactants d'alt risc. Apliquem monitoratge cardiorespiratori domiciliari i formem els pares en prevenció i reanimació cardiopulmonar.

No cobert per la sanitat pública

Patologia del nen viatger i atenció al nen adoptat

Tractem tota mena de malalties associades a la medicina internacional i, en particular, del nen adoptat fora del país amb problemes de salut.

No cobert per la sanitat pública

Abusos sexuals i maltractaments a menors

El nostre equip de pediatres, psicòlegs i treballadors socials atén el nen per tractar els danys, documentar l'agressió davant la justícia i orientar la família o el cuidador. Telèfon d'atenció (UFAM): 93 253 21 13

No cobert per la sanitat pública

Comparteix