Back to top

Trasplantament de Progenitors Hematopoètics

Som especialistes en el trasplantament de medul·la òssia, sang de cordó umbilical o sang perifèrica en nens.

A la Unitat de Trasplantament de Progenitors Hematopoètics atenem els nens que en algun moment del tractament de la seva malaltia requereixen un trasplantament de medul·la òssia, sang de cordó umbilical o sang perifèrica. El trasplantament de progenitors hematopoètics constitueix un tractament clau per a la curació de molts nens que presenten:

  • Malalties hematològiques i oncològiques.
  • Malalties genètiques: immunodeficiències, hemopaties i metabolopaties.

Quan un pacient requereix un trasplantament, és important que professionals molt especialitzats analitzin detalladament el seu cas. La nostra unitat està dedicada exclusivament als trasplantaments de progenitors hematopoètics pediàtrics.

Perquè el trasplantament sigui un èxit és clau determinar quin és el donant més idoni —el mateix pacient, un familiar o un donant no emparentat— i de quina font és millor extreure els progenitors hematopoètics: de sang perifèrica, cordó umbilical o medul·la òssia.

Realitzem tot tipus de trasplantaments:

  • Trasplantaments autòlegs o autotrasplantaments.
  • Trasplantaments al·logènics: de donant emparentat o no emparentat, fins i tot trasplantaments haploidèntics.

Oferim

1. Avaluació individualitzada

Els nostres especialistes analitzen el cas amb detall i determinen la millor font per extreure els progenitors hematopoètics: sang perifèrica, cordó umbilical o medul·la òssia.

No cobert per la sanitat pública

2. Recerca de donants potencials

Busquem donants potencials en l'entorn del pacient - el mateix pacient, un familiar o un donant no emparentat - i en bancs nacionals i internacionals.

No cobert per la sanitat pública

3. Proves de compatibilitat

Garantim la compatibilitat entre donant i pacient mitjançant unes proves específiques.

No cobert per la sanitat pública

4. Extracció i conservació

Els progenitors hematopoètics s'extreuen, es processen, es preparen i es conserven fins al moment del trasplantament en instal·lacions d'última generació.

No cobert per la sanitat pública

5. Realització del trasplantament

Un equip de professionals dedicats exclusivament a trasplantaments de progenitors hematopoètics pediàtrics realitza al trasplantament.

No cobert per la sanitat pública

6. Seguiment post-trasplantament

Després del trasplantament, fem un seguiment del pacient fins que es recupera totalment.

No cobert per la sanitat pública

El moment més emotiu és quan aquests nens tornen al seu país, en pensar que poden seguir amb les seves vides.
Júlia Marsal, hematòlga de la Unitat de Trasplantament de Progenitors Hematopoètics
Comparteix