Back to top

Pediatria: els nostres professionals

La figura del pediatre com a professional integrador de tots els professionals i intervencions que requereix el pacient reverteix en una gran millora per a la salut del pacient.

Neumologia

Infectologia

Unitat de Crònics

Unitat d'Abusos al Menor (UFAM)

Unitat de Cures Pal·liatives

Consultes Externes

Comparteix