Back to top

Un programa pioner millora l’alimentació dels pacients amb autisme

Més de la meitat dels nens amb un trastorn de l’espectre autista presenten disfuncions o dificultats alimentàries.

19 Abril 2022
Un pacient amb TEA durant una de les sessions amb l'equip de salut mental.
Un pacient amb TEA durant una de les sessions amb l'equip de salut mental.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2022/paciente-tea-hospital-sant-joan-de-deu.jpeg

Més de la meitat dels infants amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) presenten disfuncions o dificultats alimentàries: són molt selectius amb el menjar, rebutgen determinats aliments o manifesten altres comportaments disruptius.

Alguns infants ingereixen un nombre molt reduït d’aliments, i fins i tot, en alguns casos, requereixen sondes nasogàstriques per poder alimentar-se; altres només accepten aliments d’un determinat color o d’una determinada forma; i n’hi ha que rebutgen els sòlids i la seva dieta es limita a menjar només triturats fins a edats molt avançades, en alguns casos fins a l’adolescència i la vida adulta.

Aquestes conductes alimentàries són degudes, en la majoria dels casos, a alteracions sensorials (híper i/o hipo sensibilitat),  i a comportaments rituals i repetitius que caracteritzen als trastorns de l’espectre autista. Un procés d’ennuegament o una alteració gastrointestinal per la ingesta d’un aliment pot desencadenar també el rebuig a un aliment.

Per ajudar les famílies dels nens i nenes amb autisme que presenten aquestes dificultats alimentàries, la unitat d'autisme de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Unim TEA disposa d’un programa pioner que inclou sessions grupals i individuals on els professionals els donen estratègies i els demanen que gravin com les posen en pràctica a casa. 

TEAlimento, intervenció grupal per a famílies i infants

El programa d’alimentació preveu dos tipus d’intervencions. Una d’elles, TEAlimento, és una intervenció de caràcter grupal (hi participen cinc infants amb les seves famílies) i està pensada per als nens i nenes d’entre tres i vuit anys sense discapacitat intel·lectual severa que mengen menys de 20 aliments o que només accepten els triturats.

Un psicòleg clínic es reuneix amb els pares i mares d’aquests infants un cop a la setmana, durant 12 setmanes, amb l’objectiu de fer-los un entrenament guiat i facilitar-los estratègies que permetin introduir nous aliments en la dieta del seu fill. Paral·lelament, una professional d’infermeria intervé amb els petits i treballa l’exposició sensorial en el context del joc per generar en els infants una nova experiència amb els aliments de manera divertida.

En el cas dels nens i nenes que accepten menys de tres aliments, que tenen discapacitat severa o alteracions conductuals que desaconsellen la seva participació en sessions grupals, els professionals opten per mantenir amb els seus progenitors sessions individuals amb el psicòleg clínic y/o infermeria i abordar el cas d’una manera molt personalitzada.

La responsable del programa, Mireia González Rodríguez, explica que l’objectiu és aconseguir millorar la nutrició de l’infant i que “pugui arribar a tenir una alimentació saludable però realista tenint en compte els seus condicionaments i les seves dificultats primàries”.

Els infants candidats a participar en aquest programa són derivats pels especialistes que els atenen a l’Hospital o als centres de salut mental infantojuvenil (CSMIJ) o centres d’atenció precoç (CDIAP).

El Manu, de vuit anys, és un d’ells. Quan va ser derivat al programa, només menjava pizza i sopa. “Ara menja de tot –explica la seva mare, la Laura- i això ha estat possible gràcies a les estratègies i consells que ens ha donat la psicòloga i que ens han canviat la vida. A mi mai se m’hauria acudit, per exemple, posar-li al meu fill un únic macarró a taula, però fent-ho així ell l’ha tocat i olorat, i ha aconseguit vèncer les seves resistències. Ara es menja un plat sencer de macarrons.”

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
Un programa pioner millora l’alimentació dels pacients amb autisme