Back to top

El CAR i Sant Joan de Déu signen un conveni per millorar l'assistència biomecànica de pacients amb patologia neuromuscular i paràlisi cerebral

El conveni preveu col·laboració en matèria d'assistència, formació, docència i recerca per a la millora de l'atenció de pacients amb capacitats físiques limitades i la revisió dels protocols del CAR

3 Març 2022
Signatura conveni CAR Sant Cugat i Hospital Sant Joan de Déu
El gerent de l'Hospital, Manel del Castillo, amb la presidenta del CAR Sant Cugat, Anna caula, durant la signatura del conveni
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2022/firma-convenio-car-sant-joan-deu-barcelona.jpg

La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física i presidenta del consell d’administració del CAR (Centre d'Alt Rendiment) de Sant Cugat, Anna Caula, i el director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, el Dr. Manel del Castillo, han formalitzat l’acord a les instal·lacions del centre hospitalari d’Esplugues de Llobregat en presència de Ramón Terrassa, director del CAR, i del dr. Josep Serrat, director de Planificació i Control de gestió de l’Hospital.

D’una banda, el conveni preveu la col·laboració entre professionals del CAR, especialistes en biomecànica del moviment i/o de la marxa, i l'Hospital Sant Joan de Déu per a la realització i millora de l’assistència biomecànica a pacients del centre hospitalari que tenen limitades les seves capacitats físiques, majoritàriament població pediàtrica afectada de patologia neuromuscular, paràlisi cerebral infantil o d’altres alteracions sindròmiques.

El CAR durà a terme a les seves instal·lacions els estudis de biomecànica del moviment i la marxa en aquest segment de pacients, uns estudis que s’han demostrat com una eina que pot orientar cap a un millor procediment diagnòstic i terapèutic. En aquest sentit, s’ha creat un grup de treball entre professionals del CAR i de l’hospital per a la realització d’un servei d’anàlisi complert de biomecànica del moviment als pacients remesos per Sant Joan de Déu.

D'altra banda, i atès que les dues institucions adrecen la seva activitat a la població infantil i juvenil, també acorden en el marc del conveni que l'hospital desenvoluparà un projecte d’assessorament al CAR en el marc de les polítiques de protecció a l’infant i l’adolescent. Aquest projecte consistirà en el disseny i implementació d’una dinàmica de treball grupal, liderada i conduïda per professionals de la Unitat Funcional a l’Abús i Maltractament Infantil (UFAM) i dirigida a un grup seleccionat de professionals del CAR. Això permetrà revisar i actualitzar l’actual Protocol de Protecció a l’Infant i Adolescent del CAR, per tal d’adequar-lo a la normativa vigent i promoure una reflexió institucional sobre les polítiques del CAR en relació a la protecció dels menors.

L’objectiu final és donar un nou impuls per seguir enfortint les estratègies i consolidant els procediments operatius del CAR en aquest àmbit. En aquest sentit, l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona revisarà les polítiques de protecció a l’infant i adolescent que hauran de regir les actuacions del CAR, proposarà accions específiques de millora de la garantia de protecció de l’infant i adolescent a les instal·lacions del recinte del CAR, i actualitzarà el protocol de protecció de l’infant i adolescent al centre d’alt rendiment.

En el decurs anys, les dues parts ja han desplegat diverses iniciatives dins l’àmbit específic de la protecció del menor. Entre totes aquestes iniciatives cal destacar, per part del CAR, la definició i posada en marxa d’un Protocol de Protecció a l’Infant i Adolescent actualment vigent i, per part de l’Hospital, la creació de l’UFAM, que s’ha constituït com el referent assistencial en aquest àmbit al nostre país.

 

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
El CAR i Sant Joan de Déu signen un conveni per millorar l'assistència biomecànica de pacients amb patologia neuromuscular i paràlisi cerebral