Back to top

Trastorns del Moviment

Oferim un diagnòstic i el tractament dels trastorns del moviment basant-nos en la recerca per millorar l’assistència

La Unitat de Trastorns del Moviment de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un referent estatal en el diagnòstic, el tractament i el seguiment d’aquest grup de malalties pediàtriques. Treballem amb l’objectiu de millorar l’assistència oferint un diagnòstic ràpid, avaluacions clíniques i terapèutiques adaptades al pacient, i la implantació de teràpies complexes.

Col·laborem estretament amb l’Hospital Clínic de Barcelona, amb el qual formem la Unitat Integrada de Trastorns del Moviment, que garanteix la continuïtat en l’atenció mèdica dels nostres pacients durant l’edat adulta.

Aquesta Unitat vinculada al Servei de Neurologia té una acreditació CSUR del Ministeri de Sanitat com a centre de referència nacional per a aquestes patologies, i també forma part de la xarxa europea ERN-RND (Rare Neurological Diseases). 

L’atenció que oferim als pacients i les seves famílies requereix la coordinació d’especialistes de Psiquiatria, de Psicologia, de Neurocirurgia, de Fisioteràpia, de Rehabilitació, de Traumatologia o de Nutrició, entre d’altres.

El diagnòstic dels trastorns del moviment en infants i adolescents sovint requereix diversos exàmens mèdics i proves complementàries, entre les quals hi ha estudis d’imatge (ressonància magnètica cerebral), estudis bioquímics i genètics. Per això, la nostra Unitat treballa amb l’ajuda dels departaments de Genètica, de Bioquímica Clínica i de Neuroradiologia. L’Institut Pediàtric de Malalties Minoritàries (IPER) també col·labora amb nosaltres i ofereix consell genètic a les famílies.

Què són els trastorns del moviment

Es tracta de patologies que poden manifestar-se des dels primers anys de vida i que es deuen a causes nombroses i complexes. En general, els moviments anormals tenen com a causa comuna una disfunció dels ganglis basals, estructures del sistema nerviós central responsables de la coordinació del moviment. Qualsevol patologia que origini una alteració en aquestes estructures neuronals provoca l’aparició de moviments anormals, com ara tics, tremolors, distonies, corees, mioclònies i parkinsonisme, entre d’altres.

Les patologies que originen el trastorn de moviment poden ser degudes, segons cada cas, a errors en el metabolisme, a processos autoimmunitaris, a malalties neurodegeneratives i neurogenètiques, entre d’altres problemes.

La detecció i el tractament primerencs poden millorar la qualitat de vida dels pacients, especialment dels més petits. Actualment moltes d’aquestes alteracions no tenen tractament curatiu, però hi ha teràpies que en poden reduir o pal·liar els símptomes. És el cas de la neuromodulació, també anomenada estimulació cerebral profunda o estimulació pal·lidal, una tècnica de neurocirurgia funcional que apliquem per tractar alguns trastorns, com el Parkinson, la mioclònia o les distonies primàries.

Pacients atesos l’any

Ens visiten més de
700
pacients de mitjana cada any
Dels quals
200
pacients amb casos de distonies
Anualment
200
casos de tics i síndrome de Tourette
La distonia mioclònica limitava totes les meves activitats, però ara puc imaginar un futur
Aina Padilla, pacient de la Unitat de Trastorns del Moviment
Comparteix