Back to top

Neurologia

Prevenim, diagnostiquem i tractem els trastorns del sistema nerviós central i perifèric en nens i adolescents.

El Servei de Neurologia Pediàtrica disposa d'un equip de professionals altament especialitzat amb una àmplia experiència en tot tipus de trastorns neurològics de la infància. Si la malaltia afecta altres aspectes de la salut del nen, treballem en equip amb especialistes d'altres serveis del nostre Hospital. 

Realitzem una intensa tasca de recerca que fa que estiguem al dia dels últims avanços. Participem en 28 estudis i 14 assajos clínics que ens permeten progressar en el coneixement i tractament de moltes malalties neurològiques. 

La nostra atenció va més enllà de la mateixa patologia neurològica, identifiquem les conseqüències conductuals i cognitives i oferim una atenció integral al pacient i a la seva família.

Disposem de programes específics segons les patologies. Disposem d' unitats especialitzades per al tractament de malalties neurològiques com les malalties neurometabòliques, la patologia neuromuscular, les epilèpsies refractàries, els trastorns del son, les cefalees, els problemes del desenvolupament, els trastorns dins de l'espectre autista, els trastorns del moviment i les malalties neuroimmunològiques i neuroinfectològiques, entre d'altres.

El nostre Servei ha estat reconegut pel Ministeri de Sanitat com a servei de referència (CSUR) en el tractament de: l'epilèpsia refractària, les atàxies i paraplegies hereditàries, les malalties metabòliques, els trastorns del moviment, les malalties neuromusculars i les síndromes neuroectodèrmiques. Som, a més, membres de dues xarxes d'unitats d'expertesa clínica (XUEC) en l'atenció a pacients amb malalties minoritàries creades pel Servei Català de la Salut: XUEC en malalties cognitiu-conductuals de base genètica en l’edat pediátrica i XUEC malalties metabòliques hereditàries.

A més, la Societat Espanyola de Neurologia Pediàtrica i la Universitat de Barcelona ens han confiat la responsabilitat de formar els futurs neuròlegs pediàtrics.

Visites
13.000
en un any
Primera visita
3.157
en un any
Hospitalitzacions
545
el 2015
Registres EEG
1.873
el 2015
Comparteix