Back to top

Coronavirus SARS-CoV-2: informació a les famílies amb pacients de risc per immunosupressió

Consells per a famílies de pacients amb malalties que comporten algun tipus d'immunosupressió

Nen amb ventilació
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2020/nino-ventilacion.jpg

D'acord amb l'actual situació epidemiològica de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, anomenada COVID-19, i seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat, el Servei Català de la Salut i l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona vol transmetre la següent informació a les famílies dels pacients amb malalties que comporten algun tipus d'immunosupressió:

  • És important que tant el malalt com les persones del seu entorn mantinguin un estricte rentat de mans, després d'anar al bany, abans i després dels àpats, i després de qualsevol activitat en què es manipulin objectes que hagin estat en l'exterior del domicili.
  • Incrementar la neteja a la llar, amb els desinfectants habituals.
  • Evitar els contacte estret amb qualsevol persona, sobretot si aquesta presenta algun símptoma infecciós (febre, tos, esternuts, dificultat respiratòria, malestar general). 
  • No acudir a espais on hi hagi aglomeracions.
  • Limitar les sortides fora del domicili. Aconsellem limitar la mobilitat i reduir els viatges als estrictament necessaris. 
  • Restringir les visites al domicili si no són imprescindibles.
  • Utilitzar mocadors d'un sol ús.
  • Evitar fer servir objectes o estris de cuina sense netejar-los degudament.

El vostre metge pot considerar ajornar les visites presencials que no siguin absolutament necessàries, per a això és possible que des de l’Hospital es posin en contacte amb vosaltres. 

El servei de l'Hospital responsable del seguiment del pacient programarà visites telemàtiques si ho considera necessari.

Pacients amb càncer en tractament o pacients post-trasplantament de progenitors hematopoètics

Recomanem evitar l'ús del transport públic, en el cas de pacients amb càncer en tractament o pacients post-trasplantament de progenitors hematopoètics, 

Si el pacient presenta febre i simptomatologia respiratòria

Si el pacient presenta febre i simptomatologia respiratòria, s’ha de trucar al 061 o acudir al Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu, que actuarà seguint el protocol vigent.

En cas que la prova per infecció de coronavirus SARS-CoV-2 resultés positiva

Si la prova per infecció de coronavirus SARS-CoV-2 resultés positiva, es valorarà de forma multidisciplinària la necessitat d'ingrés hospitalari o la possibilitat de restar al domicili, seguint controls estrets de l'evolució per part d’un equip assistencial. També es contempla la possibilitat, si l’estat clínic del pacient ho permet, d’esperar el resultat al propi domicili.

Si el pacient ha estat en contacte estret amb algun cas positiu per coronavirus SARS-CoV-2 

Si el pacient no té símptomes respiratoris ni febre, però ha estat en contacte estret amb algun cas positiu per coronavirus SARS-CoV-2, es recomana aïllament domiciliari durant 14 dies, seguint el protocol vigent.

L’Hospital Sant Joan de Déu vol destacar que el COVID-19 és una infecció lleu en la població pediàtrica en la majoria dels casos. Així ens ho confirmen les dades recollides durant les últimes setmanes.

No obstant això, cal que tinguem especial cura pels infants amb malalties prèvies, pel que és essencial optimitzar els recursos sanitaris, materials, logístics i humans. Per aquest  motiu, preguem la vostra màxima col·laboració i confiança.

Informació per a famílies i visitants a Sant Joan de Déu

Recursos institucionals i informació sobre el coronavirus SARS-CoV-2

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
Coronavirus SARS-CoV-2: informació a les famílies amb pacients de risc per immunosupressió