Back to top

CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència)

El Ministeri de Sanitat, per mitjà de l’Agència de Qualitat, atorga aquesta acreditació als centres que la sol·liciten. Per tal d’obtenir l’acreditació CSUR cal superar un procés de verificació extern que confirma el grau de compliment d’una sèrie d’estàndards comuns i específics. Entre els requisits necessaris hi ha la necessitat d’atendre els drets del pacient, la implantació d’un programa de garantia de qualitat i l’establiment d’un pla d’auditories anual.

Per tal que un centre, servei o unitat rebi l’acreditació com a centre, servei o unitat de referència, ha de demostrar que disposa d’un gran coneixement i experiència en la gestió de diferents patologies, tècniques i procediments. També cal acreditar un volum d’activitat determinat i garantir que es disposa de l’equipament i del personal necessaris per oferir atenció de qualitat als pacients.

Així mateix, el reglament estableix que és necessari disposar d’un sistema d’informació que permeti analitzar l’activitat i avaluar la qualitat dels serveis oferts. També es valora el fet que el centre tingui la capacitat de formar altres professionals en l’activitat de referència. 

Les 29 acreditacions CSUR de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 

Per tal de rebre l’acreditació CSUR cal demostrar que es disposa d’experiència en alguna de les patologies complexes reconegudes actualment pel Ministeri de Sanitat. Precisament la complexitat d’aquestes malalties justifica la necessitat d’acreditar que el nostre centre reuneix les condicions adequades per tractar determinades patologies. Les unitats de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona que han estat reconegudes amb l’acreditació CSUR són les següents:

 • Síndromes neurocutànies genètiques. Servei d’Oncologia i Hematologia.
 • Assistència integral dels nounats que pateixen una cardiopatia congènita i dels infants amb una cardiopatia congènita complexa. Àrea del Cor.
 • Arritmologia Pediàtrica. Àrea del Cor.
 • Epilèpsia refractària. Agrupació Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Hospital Clínic. Servei de Neurologia.
 • Atàxies i paraplegies hereditàries. Servei de Neurologia.
 • Malalties metabòliques congènites. Servei de Neurologia.
 • Malalties que provoquen trastorns del moviment. Agrupació Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Hospital Clínic. Servei de Neurologia.
 • Malalties neuromusculars rares. Servei de Neurologia.
 • Glaucoma congènit i glaucoma en la infància. Servei d’Oftalmologia.
 • Tumors extraoculars en la infància (rabdomiosarcoma). Servei d’Oftalmologia.
 • Tumors intraoculars en la infància (retinoblastoma). Servei d’Oftalmologia.
 • Tumors orbitaris. Servei d’Oftalmologia.
 • Queratoplàstia penetrant en infants. Servei d’Oftalmologia.
 • Neurocirurgia pediàtrica complexa. Servei de Neurocirurgia.
 • Reconstrucció del pavelló auricular. Servei de Cirurgia.
 • Ortopèdia infantil.  Unitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
 • Cirurgia del plexe braquial. Agrupació Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Hospital de Bellvitge. Unitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
 • Trasplantament renal infantil. Agrupació Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Hospital Clínic. Servei de Nefrologia.
 • Malalties glomerulars complexes. Agrupació Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Hospital Clínic. Servei de Nefrologia.
 • Extrofia vesical - Epispadies. Servei de Cirurgia, Unitat d'Urologia Pediàtrica.
 • Malalties tropicals importades.  Agrupació Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Hospital Clínic. Servei de Pediatria.
 • Trastorns de la queratinització. Agrupació Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Hospital Clínic. Servei de Dermatologia.
 • Epidermiòlisi ampul·lar hereditària. Agrupació Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Hospital Clínic. Servei de Dermatologia.
 • Eritropatologia hereditària. Agrupació Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Hospital de Sant Pau. Servei d'Oncologia i Hematologia.
 • Malalties autoimmunes sistèmiques. Agrupació Hospital Sant Joan de Déu i Hospital Clínic. Servei de Pediatria. Unitat de Reumatologia
 • Immunodeficiències primàries. Agrupació Hospital Sant Joan de Déu i Hospital Clínic. Servei d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
 • Malalties autoinflamatòries. Agrupació Hospital Sant Joan de Déu i Hospital Clínic. Servei de Pediatria. Unitat de Reumatologia
 • Cirurgia vitreorretiniana pediàtrica. Servei d'Oftalmologia.
 • Cataracta complexa en infants. Servei d'Oftalmologia.
 • Distròfies hereditàries de retina. Servei d'Oftalmologia.
Comparteix