Back to top

L'ablació làser, una tècnica en augment per l'epilèpsia refractària a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Una vintena d'infants a Espanya s'han beneficiat ja de l'ablació termal per làser, que permet atacar el focus de l'epilèpsia de forma poc invasiva.

11 Març 2021
Cirurgia ablació làser epilèpsia Sant Joan de Déu Barcelona.
L'equip de neurocirurgia en el transcurs d'una cirurgia d'ablació làser d'epilèpsia a un nen.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2021/ablacion-termal-laser-epilepsia-sjd-barcelona.jpg

Des que va començar a utilitzar-se aquesta tècnica, al setembre de 2019, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és l'únic hospital amb assistència sanitària pública d'Espanya que aplica aquest tractament pioner amb làser per curar infants que pateixen epilèpsia refractària (que no respon als fàrmacs). L'Hospital ha atès a més de 20 nens i nenes de tot Espanya i alguns pacients internacionals mitjançant aquesta tècnica, anomenada ablació termal làser. Per això és el centre amb més experiència en aquest procediment quirúrgic en pacients pediàtrics.

Es tracta d'una tècnica menys invasiva i més segura que la cirurgia tradicional (la craneotomia o obertura de l'crani) perquè permet al pacient recuperar-se en un termini de temps menor i que l'ingrés es limiti, si tot evoluciona correctament, a entre 24 i 48 hores, mentre que amb la cirurgia tradicional el temps d'ingrés podia ser de fins a una setmana.

Aquest tipus d'ablació està indicat especialment en els casos en què el focus de l'epilèpsia es localitza en zones profundes del cervell, de difícil accés i a prop de zones de gran sensibilitat. El Servei de Neurocirurgia la fa servir, a més de per a tractar l'epilèpsia atacant la lesió que la causa, per destruir petits tumors cerebrals i per completar cirurgies desconnectives cerebrals, per tal d'evitar que la lesió d'un hemisferi afecti l'altre. Aquesta tècnica està indicada per hamartoma hipotalàmic i la displàsia cortical focal de fons de solc.

En què consisteix l'ablació termal làser

En aquest tipus d'intervencions, els neurocirurgians realitzen una petita incisió de 4 mil·límetres en el crani del pacient per introduir, amb l'ajuda d'un braç robòtic, una sonda làser. Guiat per les imatges d'una ressonància magnètica integrada al quiròfan, l'equip de cirurgia condueix la sonda fins al focus de l'epilèpsia.

Una vegada localitzat el focus, s'aplica calor repetidament sobre la lesió cerebral que origina les crisis fins destruir-la. La ressonància ofereix informació precisa i en temps real sobre els marges del focus epilèptic i permet destruir només les cèl·lules danyades, evitant sagnats i possibles hemorràgies.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és el centre pediàtric que realitza més ablació termal làser com a tècnica de cirurgia de l'epilèpsia, amb un 80% de taxa de resposta global. Quan es tracta de pacients amb hamartomes hipotalàmics, la taxa d'èxit és del 76% després de la primera ablació. En els casos en què cal realitzar una reintervenció, després de la segona ablació els pacients han quedat lliures de crisi en tots els casos. En les petites lesions tumorals, fins al moment tots els pacients han quedat lliures de crisis i, en el cas de les cirurgies desconnectives, la taxa de resposta en els pacients intervinguts des de 2019 és del 75%.

Un de cada tres casos d'epilèpsia no respon al tractament farmacològic

Cada any es diagnostica epilèpsia a més de 4.000 infants a Espanya. Un de cada tres desenvolupa epilèpsia refractària, és a dir, que no respon al tractament amb fàrmacs. La meitat d'aquests casos són potencialment curables mitjançant cirurgia. Una avaluació per part d'un equip altament especialitzat determinarà si el pacient és o no candidat a la cirurgia.

Des de l'any 2005, l'Hospital Sant Joan de Déu té una Unitat especialitzada en el diagnòstic i tractament de les epilèpsies i és centre de referència a Espanya per al tractament quirúrgic d'epilèpsia refractària en infants. Cada any realitza una mitjana de 60 cirurgies.

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
L'ablació làser, una tècnica en augment per l'epilèpsia refractària a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona