Back to top

Epilèpsia Refractària

Som un centre de referència per al diagnòstic i tractament de l'epilèpsia refractària als fàrmacs.

El 75% de les epilèpsies apareixen a la infantesa. La majoria dels nens afectats poden afectar la seva qualitat de vida si se'ls realitza un diagnòstic precís i se'ls prescriu el tractament adequat. L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un centre de referència per al diagnòstic i tractament de l'epilèpsia refractària als fàrmacs en nens pel Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya, mitjançant l'acreditació CSUR i per la Generalitat de Catalunya mitjançant l'acreditació com a Unitat d'Excel·lència Clínica (UEC). Un equip altament especialitzat format per 4 epileptòlegs, 4 neurocirurgians especialistes en epilèpsia, 3 neuroradiòlegs, 2 neuropsicòlogues i un equip d'infermeria dedicat específicament a la unitat. Som un dels pocs centres a Espanya que disposa, a més, de tres llits de monitoratge per a pacients pediàtrics amb epilèpsia que ens permeten atendre amb la màxima qualitat als nostres pacients.

Els pacients amb epilèpsies focals fàrmaco-refractàries poden ser candidats a un tractament quirúrgic. A la Unitat d'Epilèpsia es realitzen estudis pre-quirúrgics utilitzant les tècniques més novedoses (neuroimatge funcional, elèctrodes intracranials, etc.) per intentar localitzar amb la major precisió possible l'origen de l'epilèpsia, reduint el risc de seqüeles post-quirúrgiques. Pel que fa a l'abordatge quirúrgic, hi ha la possibilitat de realitzar cirurgies resectives (d'extirpació de el focus de l'epilèpsia), cirurgies desconnectives (hemisferiotomia parieto-temporo-occipital i callosotomia), ablació làser (eliminació del focus epileptogen) i estimulació vagal o estimulació de nervi vague.

La Unitat d'Epilèpsia també realitza el seguiment de pacients amb epilèpsies refractàries als fàrmacs sense indicació quirúrgica (encefalopaties epilèptiques, epilèpsies generalitzades o multifocals, epilèpsies focals amb compromís de regions eloqüents). Després d'una valoració diagnòstica, es plantegen en alguns casos tractaments pal·liatius, que inclouen tant les últimes novetats en fàrmacs antiepilèptics com un altre tipus de teràpies (dieta cetogènica, estimulació vagal).

Comentem cas per cas entre metges de diferents especialitats. A més, mantenim una col·laboració estable tant a nivell assistencial com a nivell d'investigació i docència amb l'Hospital Clínic de Barcelona i amb la Unitat d'Epilèpsia Pediàtrica de l'Hospital Universitari de Lió, la més gran de tot Europa.

Proporcionem els següents serveis

Tecnologia avançada

Disposem de la tecnologia més avançada per al diagnòstic i tractament de l'infant i l'adolescent amb epilèpsia: monitoratge continu amb un sistema de vídeo i electroencefalografia (vídeo-EEG); tècnicas de neuroimatge tant estructural (RM cerebral d'1.5 i 3 Tesles) com funcional (PET, SPECT/SISCOM, RM funcional); laboratori de diagnòstic metabòlic i plataforma de diagnosi genòmica.

Tractament farmacològic

En l'actualitat existeixen fàrmacs molt eficaços per combatre l'epilèpsia. Per determinar quin és el tractament idoni en cada cas és clau tenir l'experiència suficient. Aquesta expertesa ens permet diagnosticar amb precisió de quin tipus d'epilèpsia es tracta i els aspectes específics e cada cas.

Tractament dietètic

La dieta cetogènica és un tractament complementari al farmacològic. Consisteix a fer una dieta rica en greixos i pobre en sucres que origina un estat de cetosi que contribueix a millorar el control de les crisis. Quan l'equip la considera indicada, treballa en coordinat amb l'equip de dietistes-nutricionistes del Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició.

Cirugía

Algunes epilèpsies que no responen a fàrmacs poden ser tractades amb cirurgia. El nostre equip multidisciplinar valora si és la millor opció per a l'infant o l'adolescent. L'equip d'especialistes realitza una precisa avaluació prequirúrgica per determinar quina de les opcions d'intervenció és més adequada en cada cas.

Especialitats quirúrgiques

Tècniques quirúrgiques amb finalitats diagnòstiques o curatives

Implantació d'elèctrodes intracranials

Aquesta tècnica s'aplica a l'estudi d'epilèpsies complexes. Si l'estudi ho indica passem a l'extirpació de l'àrea epileptògena.

No cobert per la sanitat pública

Extirpació del focus de l'epilèpsia

Quan és possible identificar l'àrea en què s'originen les crisis, s'aplica aquesta tècnica amb finalitats curatives. És adequada quan no comporta un dèficit funcional.

No cobert per la sanitat pública

Hemisferotomia

En els casos en què les crisis epilèptiques s'originen en tot un hemisferi, s'utilitza aquest procediment per a desconnectar per complert la part afectada del cervell.

No cobert per la sanitat pública

Ablació termal làser

Som l'únic hospital d'Espanya que aplica aquest tractament pioner mínimament invasiu per a focus d'epilèpsia localitzats en zones profundes.

Tècniques quirúrgiques amb finalitats pal·liatives

Callosotomia

Consisteix a desconnectar un hemisferi de l'altre en els casos en què hi ha crisis epilèptiques que s'originen en tots dos hemisferis, a fi d'evitar-ne la difusió o generalització.

No cobert per la sanitat pública

Neuroestimulació elèctrica

Consisteix a implantar un dispositiu que estimula el sistema nerviós central a través d'impulsos elèctrics intermitents per controlar les crisis.

No cobert per la sanitat pública

La nostra experiència

Més de
1.000
consultes de seguiment anuales
Més de
170
ingressos hospitalaris anuals
Consultes de transició
300
cada any
Intervencions quirúrgiques
60
anuals

A l'avantguarda del coneixement

Actualment l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona manté oberts 3 projectes de recerca d'epilèpsia en infants i adolescents. També portem a terme assajos clínics per estudiar l'eficàcia i seguretat de fàrmacs antiepilèptics.

Descobreix la nostra recerca en epilèpsia

 

La meva filla va arribar a patir 60 crisis en un dia. Des de la neurocirurgia, l'epilèpsia ha deixat de ser un problema
Lourdes, mare de Gara, pacient de la Unitat d'Epilèpsia
La Laura no ha patit més crisis epilèptiques després de sotmetre's a una complexa intervenció de 12 hores en què els neurocirurgians van desconnectar mil·límetre a mil·límetre l'hemisferi esquerre
Ana Ballesta, mare de la Laura
Comparteix