Back to top

Memòria de l'Hospital Sant Joan de Déu

Una mirada al 2018

Amb esperit de transparència, posem a disposició de la ciutadania i persones particulars la informació dels darrers cinc anys sobre la nostra activitat anual, com a centre assistencial i de recerca, a més d'altres dades d'interès.

Memòria 2018

Tota l'activitat assistencial, de recerca, innovació, docència i captació de fons de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Resultats

Activitat assistencial
 • 12.095 pacients amb malalties minoritàries.
 • 27% més de nous casos de càncer infantil atesos.
 • 8,8% més de sessions a l'Hospital de Dia.
 • 3,9% més de cirurgies majors ambulatòries (CMA).
 • 6,6% més d'intervencions quirúrgiques.
 • 26 intervencions de cirurgia fetal realitzades.
 • 9 ERN, 24 CSUR i 1 XUEC acreditades (en tramitació: 5 ERN, 5 CSUR i 2 XUEC).
 • 624 pacients internacionals atesos.
 • 13,8% d'activitat ambulatòria no presencial respecte a la presencial.
 • 179 llocs de treball passen de temporals a contractació indefinida.
 • 97,5% de fidelitat dels pacients i un 8,94 de satisfacció (PLAENSA).
 • Més de 30 premis atorgats als professional i serveis de l'Hospital.
Recerca, docència i innovació

Recerca

 • 443 articles amb factor d'impacte amb un FI de 2.287.
 • 5 projectes europeus adjudicats.
 • 147 assaigs clínics i estudis observacionals.
 • 15 projectes de recerca infermera i 2 projectes becats.

Docència

 • 10.454 alumnes de l'Aula de Pediatria.
 • 97 cursos de simulació i 1.240 alumnes.
 • 2.102 rotacions, estades formatives i pràctiques.
 • 2.400 alumnes de formació online.

Innovació

 • 5 milions de visites en un any al portal Faros Sant Joan de Déu.
 • 8 serveis quirúrgics fan servir la impressió 3D.
 • 22 intervencions quirúrgiques amb suport d'impressió 3D.
 • 9 patents registrades i una spin-off.
Iniciatives solidàries i donacions rebudes
 • 353 iniciatives solidàries a favor de l'Hospital.
 • 9 milions d'euros recaptats.
 • 15 milions d'euros per completar el finançament per la construcció de l'SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.
Comparteix