Back to top

Memòria de l'Hospital Sant Joan de Déu

Una mirada al 2020

Amb esperit de transparència, posem a disposició de la ciutadania i persones particulars la informació dels darrers cinc anys sobre la nostra activitat anual, com a centre assistencial i de recerca, a més d'altres dades d'interès.

Un any marcat per la COVID

El 2020, la COVID-19 ha posat a prova la fortalesa del sistema de salut. Els centres sanitaris, els seus professionals i els seus usuaris han hagut d'adaptar-se a la nova situació i als nous models de relació. En aquest sentit, mereix menció especial la incorporació d'eines digitals per a garantir l'atenció no presencial. A més, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona s'ha posat a disposició el sector per rebre pacients pediàtrics i obstètrics d'altres centres que tenien major pressió assistencial, i fins i tot hem acollit a pacients adults a la nostra UCI pediàtrica.

Recerca i docència

Resultats

Activitat assistencial
 • 151.968 visites no presencials.
 • 26.443 connexions de telemedicina amb 216.243 participants.
 • Pacients COVID:
  • 168 pacients tractats.
  • 286 pacients pediàtrics derivats des de 51 centres.
  • 603 pacients obstètriques derivades des de 32 centres.
 • 1.834 peticions de pacients internacionals.
 • 121 nous pacients internacionals d'Oncologia.
 • 6% d'increment en l'atenció de casos de neuroblastoma.
 • El 74,9% dels pacients recomanarien el nostre hospital (índex NPS)
Recerca, docència i innovació

Recerca

 • 590 publicacions científiques amb factor d'impacte total de 2.652.
 • 190 assaigs clínics.
 • 8 publicacions científiques infermeras i 3 projects becats.

Docència

 • 313 accions formatives amb 14.405 alumnes de l'Aula de Pediatria.
 • 136 cursos online de l'Aula de Pediatría.
 • 123 cursos de simulació presencial.

Innovació

 • 2 patents concedides.
 • Acreditacions en tràmit o pendents d'aprovació: 12 ERN, 6 CSUR i 1 UEC.
Iniciatives solidàries i donacions rebudes
 • 226 iniciatives solidàries a favor de l’Hospital.
 • 8,3 milions d’euros recaptats.
Comparteix