Back to top

Memòria de l'Hospital Sant Joan de Déu

Una mirada al 2019

Amb esperit de transparència, posem a disposició de la ciutadania i persones particulars la informació dels darrers cinc anys sobre la nostra activitat anual, com a centre assistencial i de recerca, a més d'altres dades d'interès.

Memòria 2019

Tota l'activitat assistencial, de recerca, innovació, docència i captació de fons de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Resultats

Activitat assistencial
 • 42.229 visites no presencials (15% del total).
 • 229 nous casos de càncer infantil.
 • 4,6% més de sessions a l’Hospital de Dia.
 • 3,7% més de visites a Urgències.
 • 4,7% més de parts.
 • 93 pacients tractats en hospitalizació a casa amb 4 llits d’estalvi a l’Hospital.
 • 65 casos quirúgics planificats amb impressió 3D.
 • 200 famílies acompanyades i en seguiment per part del Servei d’Atenció Espiritual i Religiós.
 • Pacients internacionals:
  • 23% més de peticions (78% via web o per correu electrònic).
  • 33% més de pacients (39% d’Oncologia).
  • 115 pacients tractats diariàment a l’Hospital.
 • 5 noves acreditacions UEC (5 en total), 2 reacreditacions CSUR (23 en total) i 12 noves ERN (21 en total).
 • 9,2% més de professionals.
Recerca, docència i innovació

Recerca

 • 469 articless amb factor d’impacte total de 2.260.
 • 222 assaigs clínics i estudis observacionals.
 • 5 publicacions científiques infermeres i 5 projectes becats.

Docència

 • 303 cursos i 12.640 alumnes de l’Aula de Pediatria.
 • 94.849 hores de formació per a la plantilla. 135 cursos de simulació.
 • 2.033 rotacions, estades formatives i pràctiques.

Innovació

 • 12 milions de visites al portal Faros Sant Joan de Déu.
 • 3 noves patents i 2 spin-off.
 • 2.616 connexions de telemedicina amb 10.872 participants.
 • 3 projectes europeus de promoció de la salut.
 • Més de 40 premis atorgats a professionals i serveis de l’Hospital.
Iniciatives solidàries i donacions rebudes
 • 388 iniciatives solidàries a favor de l’Hospital.
 • 11,6 milions d’euros recaptats.
Comparteix