Back to top

Neurocirurgia: els nostres professionals

El nostre missatge és altament positiu: el nen és un pacient extraordinari, la plasticitat del seu cervell juga a favor nostre i permet que es recuperi de manera excepcional. Un gran percentatge de nens amb tumors del sistema nerviós obtenen la curació completa.

Comparteix