Back to top

Nou model de certificació per a les infermeres amb competències de nivell avançat

L'Hospital Sant Joan de Déu defineix quines són les competències que les professionals d'infermeria han d'assolir per optar aquest reconeixement social, professional i econòmic.

12 Maig 2022
Carme Yoldi i Irune Goicoechea, infermeres de pràctica avançada de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Carme Yoldi i Irune Goicoechea, infermeres de pràctica avançada de l'Hospital Sant Joan de Déu.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2022/enfermeras-practica-avanzada-hospitalsantjoandedeu.jpg

En els darrers anys l’augment de la complexitat dels pacients atesos a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha fet cada cop més necessària la incorporació d’un perfil d’infermera amb competències de nivell avançat. Per això, l’Hospital ha desenvolupat i creat un model de certificació d’infermera de pràctica avançada que defineix quines són les competències que les professionals d’infermeria han d’assolir per optar a aquest reconeixement social, professional i econòmic.

La Infermera de Pràctica Avançada (IPA) és una infermera que ha adquirit un coneixement expert i experiència demostrable en les funcions que té assignades; que mostra grans habilitats per a la presa de decisions complexes i competències clíniques per a una pràctica àmplia. És, en definitiva, una professional que aporta  importants respostes a les necessitats de salut de la població i fa més eficient el servei.

Rols d’infermera de pràctica avançada

L’Hospital Sant Joan de Déu compta amb dos rols d’IPA que proporcionen atenció directa: la infermera experta clínica que s’ocupa de la cura de pacients en situacions agudes, i la infermera gestora de casos que porta a terme la gestió global i continuada del pacient crònic.

Les professionals que opten al reconeixement d’IPA en alguns d’aquests dos àmbits han de complir tot un seguit de criteris primaris:

  • Tenir formació de màster oficial/especialitat infermera.
  • Tres anys d’expertesa en l’àrea concreta d’atenció.
  • Pràctica clínica directa centrada en el pacient i la família.

Aquests criteris primaris han de perfilar-se amb uns altres de complementaris: lideratge, docència i investigació. La professional que opta a la certificació ha d’ocupar un lloc de treball que requereixi aquesta formació avançada i ha d’omplir el qüestionari d’autoavaluació IDREPA, per tal de verificar si compleix els requisits.

Amb aquest qüestionari d’autoavaluació, validat positivament tant per la infermera candidata com pel seu responsable superior, la professional entrega a la Direcció Infermera una memòria on descriu el rol avançat que desenvolupa juntament amb la  trajectòria formativa, docent, de recerca i lideratge.

Una comissió d’avaluació específica, integrada per representants de totes les direccions de l’Hospital, s’encarrega de valorar a la professional i d’atorgar la certificació.

Les infermeres que obtenen la certificació reben un reconeixement social, professional i econòmic a la seva trajectòria. Aquesta certificació és vigent durant un període de 5 anys i s’ha de renovar per tal que l’IPA pugui adaptar constantment els coneixements a l’entorn i a les necessitats del pacient i les famílies.

Primeres infermeres certificades

Carme Yoldi i Irune Goicoechea són les dues primeres infermeres de pràctica avançada certificades a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Formen part de l’equip del Servei d’Endocrinologia com a infermeres educadores en diabetis de l'àrea d'atenció ambulatòria. Tenen anys d’experiència en l’atenció del pacient amb diabetis, han realitzat diverses publicacions en l’àmbit de la recerca i són professionals de referència en la difusió de coneixements.

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
Nou model de certificació per a les infermeres amb competències de nivell avançat