Back to top

Nova unitat per a l'estudi de marcadors de risc cardiovascular en els infants amb càncer

La Unitat de Càrdio-oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu treballa per identificar els pacients amb més risc abans d'iniciar el tractament

14 Febrer 2022
La cardiòloga Esther Aurensanz explora una pacient de la Unitat de Càrdio-oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu
La cardiòloga Esther Aurensanz explora una pacient de la Unitat de Càrdio-oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2022/unidad-cardio-oncologia-hospital-sant-joan-deu-barcelona.jpg

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha creat una Unitat de Càrdio-oncologia que visita els pacients amb càncer per tal d’avaluar el seu estat de salut cardiovascular, en el moment del diagnòstic, i fer-ne un seguiment  fins que arribin a l’edat adulta.

Tot i que, actualment, el 80 % dels infants i adolescents amb càncer sobreviuen a la malaltia, els tractaments que reben per combatre-la no estan exempts de toxicitat i els causen danys o seqüeles de diferent grau. Aquests infants, per exemple, tenen cinc vegades més risc de desenvolupar una malaltia cardiovascular que la resta de la població. “La patologia es manifesta de manera molt variada. De vegades pot passar desapercebuda perquè no presenta cap simptomatologia i d’altres pot manifestar-se de manera molt greu, en forma d’insuficiència cardíaca severa. Hi ha molta variabilitat”, explica la cardiòloga de la nova unitat, Esther Aurensanz

El tractament que rep un infant o adolescent amb càncer varia en funció del tipus de tumor i la fase en què es troba la malaltia, però pot incloure cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia i/o un nombre creixent de teràpies farmacològiques dirigides. “Actualment, coneixem el mecanisme de toxicitat d’algunes d’aquestes modalitats de tractament, però no d’altres com, per exemple, les noves teràpies”, assenyala l’oncòloga de la unitat, Maite Gorostegui.

Primer treball de recerca sobre el perfil de risc cardiovascular del pacient

En aquest context, l’Àrea d’Oncologia i l'Àrea del Cor de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona han impulsat la creació d’una unitat conjunta que, a més de fer el seguiment d’aquests pacients per part d’un professional de cada àmbit, du a terme projectes de recerca. Aquests treballs busquen millorar els mètodes de diagnòstic de dany miocardi que hi ha en l’actualitat, i identificar-lo quan encara no és evident en les proves de diagnòstic per la imatge o en els marcadors en sang habituals.

En aquesta línia, el primer treball de recerca que ha iniciat la unitat té com a objectiu identificar precoçment quins infants i adolescents presenten un perfil de risc cardiovascular.

Abans d’iniciar el tractament, extreuen una mostra de sang als infants que participen a l’assaig per fer un estudi de metabolòmica. Posteriorment i, de manera periòdica, els fan tot un seguit de proves - un electrocardiograma, una ecografia, una prova d’esforç o ergoespirometria i una analítica - per detectar el més aviat possible qualsevol anomalia al cor. Quan això passa, l’equip estudia amb deteniment el perfil de metabòlits existent abans del tractament per tal d'identificar de forma anticipada aquells pacients amb risc de desenvolupar problemes cardiovasculars.

L’objectiu és recopilar prou informació que ajudi a identificar, abans que iniciïn el tractament, quins pacients tenen un risc cardioovascular elevat per mirar de prevenir-los. L’equip espera poder disposar ja dels primers resultats d’aquesta recerca durant el segon semestre de 2022.


Material multimÈdia pER a mITJANS de comunicació I dE DivulgaCIÓ

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona posa a disposició dels mitjans de comunicació i de divulgació aquest material multimèdia per completar les informacions relacionades amb aquest tema. Aquest material només es pot utilitzar per a la difusió d'aquesta notícia i citant la procedència de la imatge o un altre material en la signatura.

ACCÉS AL MATERIAL MULTIMÈDIA

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
Nova unitat per a l'estudi de marcadors de risc cardiovascular en els infants amb càncer