Back to top

Psiquiatria i Psicologia: els nostres espais

Unitat d'hospitalització psiquiàtrica

Aquesta unitat, creada fa més de 15 anys, ha anat augmentant la seva capacitat a mesura que ha anat incrementant la demanda d'ingressos. Des de finals del 2009 ocupa un edifici annex a l'hospital, anomenat ITAKA, i que té quatre plantes amb gairebé 500 m2 cadascuna. Les instal·lacions han estat concebudes seguint un model d'atenció que pretén convertir-se en una referència en l'àmbit de la salut mental infantil i que busca reduir el màxim possible l'impacte de l'hospitalització en el nen.

Consultes externes - Unitats d'especialització clínica

Les consultes externes de l'Àrea de Salut Mental s'estructuren en programes específics propis o en col·laboració amb altres serveis de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i constitueixen el que s'anomenen unitats d'especialització clínica (UCE).

Aquestes unitats que pertanyen a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, ofereixen una cartera de serveis complementaris als recursos d'atenció comunitària i donen suport en patologies complexes i problemes emergents.

Les consultes externes estan ubicades a la planta baixa de l'edifici ITAKA. Consten de 12 despatxos, secretaria, sala polivalent i aula.

Urgències

Les urgències psiquiàtriques són ateses al Servei d'Urgències general de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, que disposa d'un box adaptat per als pacients psiquiàtrics. Des del 1999, l'Hospital Sant Joan de Déu és el centre de referència de tot Catalunya per a les urgències psiquiàtriques de nens i adolescents (0-18 anys). Disposa d'un psiquiatra infantil les 24 hores del dia.

Unitat de crisi

Tractem pacients que han arribat a través del servei d'urgències, que necessiten un monitoratge ràpid d'aspectes diagnòstics, de pautes terapèutiques i de l'evolució de factors de risc o una protecció. Són pacients sense una vinculació terapèutica amb la xarxa sanitària i es treballa aquesta vinculació. Després de 1-3 visites, es deriva el pacient cap al recurs assistencial adequat segons la seva situació.

Unitats de Salut Mental Comunitària

De l'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona en depenen diversos Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i Hospitals de Dia. Es tracta d'equipaments assistencials destinats a donar assistència ambulatòria especialitzada en salut mental a la població de 0 a 18 anys a àrees assignades de Catalunya.

El seu objectiu és atendre els problemes de salut mental de nens i adolescents i les seves famílies, oferint una atenció humanitzada, orientada al pacient i integradora, de qualitat i que busca les solucions en l’entorn habitual del pacient i la seva família.
 
Els CSMIJ i els Hospitals de Dia ofereixen un model assistencial basat en una atenció integral i de qualitat que considera els factors biològics, cognitius i psicosocials del nen i l’adolescent, posant a la seva disposició un equip multidisciplinar de psiquiatres, psicòlegs clínics i treballadors socials.

Les unitats depenents de l'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona són:

CSMIJ

Hospital de Dia

L'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona també s'ocupa de la Unitat Terapèutica Acompanya’m, on ofereix atenció de forma concertada amb Institut Català de la Salut, sota un model de co-responsabilitat entre el Departament de Salut, el Departament d’Ensenyament i la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).