Back to top

Psiquiatria i Psicologia: especialitats

TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT

Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat

Tractem casos greus o als quals s'hi suma una altra malaltia. Apliquem diferents opcions terapèutiques, farmacològiques, psicoterapèutiques i complementàries.

Trastorns de l'espectre autista

Som experts en el diagnòstic d'aquest grup de trastorns del neurodesenvolupament. Abordem casos complexos, en què es donen altres malalties psiquiàtriques o orgàniques.

No cobert per la sanitat pública

Estudi iCASE: Disrupció dels ritmes circadians en població infantil amb alteració del neurodesenvolupament (TDAH i TEA)

Busquem nens i nenes de 7 a 12 anys amb diagnòstic de TEA o TDAH i infants sense diagnòstic de salut mental o similars per realitzar un estudi que permeti detectar possibles alteracions del son o de la conducta alimentària, molt habituals en aquests dos trastorns del neurodesenvolupament. Si vols que et contactem per valorar la participació del teu fill o filla pots apuntar-te al formulari habilitat.

CONDUCTES ADDICTIVES TÒXIQUES I COMPORTAMENTALS

Addicció a substàncies

Som especialistes en l'avaluació i el tractament de casos complexos, caracteritzats per la presència del consum de substàncies i al mateix temps un altre trastorn psiquiàtric.

No cobert per la sanitat pública

Addicció a les noves tecnologies

Tractem l'addicció als videojocs, l'internet i altres tecnologies. Treballem amb la família i l'entorn del pacient per abordar les dificultats associades al trastorn.

No cobert per la sanitat pública

TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

Anorèxia i bulímia nerviosa

Tractament integral i multidisciplinari que inclou des de l'abordatge ambulatori fins a l'hospitalització, total o parcial, segons el cas i estat clínic del pacient.

No cobert per la sanitat pública

MÉS ESPECIALITATS

Unitat de 0 a 5 anys

Avaluació i intervenció a la clínica dels trastorns de regulació emocional, de l'humor, psicofuncionals, del desenvolupament psicosocial, del comportament i de la parentalitat.

No cobert per la sanitat pública

Trastorns psicòtics i afectius d'inici precoç

Diagnòstic i tractament especialitzat d'aquests trastorns, inclosos l'esquizofrènia i el trastorn bipolar en les seves primeres manifestacions durant la infància i adolescència.

No cobert per la sanitat pública

Abusos sexuals

Unitat pionera a l'Estat especialitzada en l'avaluació de la sospita d'abusos sexuals des d'una perspectiva multidisciplinària, pediàtrica, psicològica i social.

No cobert per la sanitat pública

Identitat de gènere

Atenció a nens i adolescents que tenen una contradicció entre la seva identitat de gènere i el seu sexe biològic. Oferim detecció precoç, assessorament i tractament integral.

No cobert per la sanitat pública

Suport psicològic i psiquiàtric a la maternitat

Atenció i suport psicològic a les mares que pateixen depressió postpart o que han perdut el seu nadó en néixer.

No cobert per la sanitat pública

Urgències de psiquiatria infantil

Disposem d'un servei d'urgències psiquiàtriques infantils durant les 24 hores, tots els dies de l'any, únic a tot Catalunya.

No cobert per la sanitat pública

Conductes autolesives i suïcidi

Comptem amb un programa específic per atendre aquesta problemàtica, en el qual elaborem un pla de cures personalitzat.

No cobert per la sanitat pública

Atenció psiquiàtrica a altres malalts pediàtrics

Atenem nens amb malalties cròniques que requereixen un suport psicològic, com la fibrosi quística, la malaltia inflamatòria intestinal o pacients oncològics.

No cobert per la sanitat pública

També tractem altres trastorns: depressió, ansietat, trastorn bipolar, fòbies, trastorns de l'aprenentatge, estrès posttraumàtic, síndrome de Tourette.