Back to top

Trastorns de l'Aprenentatge Escolar: materials didàctics

Eines de cribratge per a la detecció de trastorns de l’aprenentatge: dislèxia i discalcúlia

Un dels factors que millora l’evolució educativa dels infants és una bona detecció precoç dels trastorns de l’aprenentatge en edats primerenques. Aquest fet fa possible una intervenció psicopedagògica de qualitat. La Unitat de Trastorns de l'Aprenentatge Escolar de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, en col·laboració amb la Fundació Vedruna Catalunya, ha elaborat dues noves eines de cribratge per a l’educació infantil (P5) amb l’objectiu de detectar possibles dificultats en el procés de lectoescriptura i en el procés de càlcul. 

Pots descarregar-te aquestes eines des del web de la Fundació Vedruna Catalunya.

Autoinstruccions per a estudiants de 6 a 15 anys

Al llarg de la infància, nens i nenes van adquirint hàbits i rutines guiats per les persones adultes del seu entorn, com les preparatòries per anar a l'escola (rentar-se la cara, esmorzar, preparar la cartera, ...), cosa que pot resultar difícil per a alguns. Amb aquestes autoinstruccions l’infant pot anar realitzant cada rutina seguint 5 passos fins a aconseguir l'autonomia que li permeti realitzar-la sense suport.

L'aprenentatge de la lectura

Un bon domini de la lectura va lligat a un bon rendiment acadèmic, per la qual cosa és molt important que nens i nenes adquireixin aquesta tècnica de forma adequada. Això requereix d'un entrenament continuat que per a alguns nens pot resultar més costós que per a altres, de manera que necessiten una ajuda extra que podem oferir-los.

El cervell lector

L'adquisició de la lectura requereix una primera etapa d'aprenentatge laboriós i lent per passar posteriorment a realitzar-se de forma automàtica. Per això és molt important que els nens i nenes llegeixin una mica cada dia i entrenar així el seu cervell. Però el cervell és diferent en cada un de nosaltres i hi ha nens que tarden molt a adquirir una lectura fluida, com per exemple, a les persones amb dislèxia, i que necessiten un entrenament específic.

L'autocontrol de la conducta també és un aprenentatge

A mesura que el nen va creixent, el desenvolupament cerebral i les pautes educatives li permeten aprendre a controlar la seva conducta. Aquest desenvolupament no és igual en tots els nens i de vegades poden necessitar ajuda de pares i educadors.

El cervell i les matemàtiques

El càlcul matemàtic requereix de l'activació de múltiples àrees del cervell i això es produeix constantment, ja que diàriament hem de fer càlculs, com el canvi d'una compra o el pes dels ingredients d'una recepta. Algunes persones tenen dificultats per processar les quantitats i poden patir discalcúlia, que requereix d'un entrenament específic.

L'exercici físic millora les funcions cognitives

Diferents estudis han demostrat com l'exercici aeròbic millora les funcions cognitives. L'exercici afavoreix l'aprenentatge del nen, millora la seva autoestima i l'ajuda a gestionar millor les seves emocions. Escollir un esport o un altre ha de dependre de les aptituds del nen, més que dels aspectes que als pares els agradaria que el seu fill millorés. Alguns nens gaudiran més amb esports d'equip, altres en esports individuals.

Aprendre a organitzar-se

Els lòbuls frontals del cervell responsables de les funcions executives permeten de forma progressiva l'adquisició d'hàbits de planificació i organització. A alguns nens els pot costar organitzar-se en les tasques de l'escola o en seguir un horari i el tractament en la infància és fonamental per prevenir el fracàs escolar, la baixa autoestima i problemes en les relacions socials.

Comparteix