Back to top

Trastorns del Moviment: especialitats

Malalties

Entre les principals patologies que tracta la Unitat de Trastorns del Moviment hi ha les següents: 

Síndrome de Tourette i tics

Causa moviments o sons repetitius sense cap objectiu. Es caracteritza per la combinació de tics motors o fònics i, en alguns casos, trastorns de conducta i psiquiàtrics.

No cobert per la sanitat pública

Distonia aïllada, complexa o combinada

Moviments involuntaris de torsió, postures anòmales, paràlisi i discapacitat. En infants pot ser deguda a problemes durant el naixement o pot tenir un origen metabòlic o genètic.

No cobert per la sanitat pública

Malalties Neurodegeneratives amb Acumulació Cerebral de Ferro (MNACF)

Patologies d’origen genètic associades a l’acumulació excessiva de ferro als ganglis basals. Causen distonies i altres trastorns neurològics progressius.

No cobert per la sanitat pública

Trastorns del moviment paroxismals

D’aparició brusca i inesperada i durada breu. Es deuen a una disfunció de canals o proteïnes sinàptiques que regulen els neurotransmissors. Poden associar-se a la migranya o a l’epilèpsia.

No cobert per la sanitat pública

Corea adquirida, immunitària o genètica

La corea és un moviment involuntari, irregular i discontinu. Tractem la corea reumàtica (la més freqüent en infants) o les associades a malalties neurodegeneratives, metabòliques i genètiques.

No cobert per la sanitat pública

Tremolor

Pot ser aïllat o associat a altres trastorns neurològics. La causa del tremolor determinarà el possible tractament. Existeix el tremolor fisiològic, exagerat, essencial, cerebel·lós o parkinsonià.

No cobert per la sanitat pública

Parkinsonisme infantil

És poc freqüent i es presenta amb rigidesa muscular, bradicinèsia o moviments lents, tremolor o inestabilitat. Sol ser de causa genètica i habitualment respon al tractament farmacològic.

No cobert per la sanitat pública

Tractaments

Entre les teràpies que podem oferir als pacients tenim: 

Infiltració amb toxina botulínica

Teràpia d’efecte transitori (de 4 a 6 mesos) basada en l’ús d’una de les neurotoxines més potents que es coneixen. S’injecta als músculs afectats de distonia i espasticitat.

No cobert per la sanitat pública

Neuromodulació

Estimulació elèctrica localitzada del cervell per inhibir les descàrregues neuronals anòmales que causen el trastorn. L’objectiu és millorar la funció motora. L'efecte clínic és reversible.

No cobert per la sanitat pública

Bomba de baclofèn

Teràpia basada en l’administració intratecal de relaxant muscular. Indicada en pacients amb espasticitat o distonia que no responen a la medicació oral.

No cobert per la sanitat pública

Tractament psicològic per a la síndrome de Tourette

Apliquem teràpies conductuals específiques i fem el seguiment d’altres malalties psiquiàtriques associades.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix