Back to top

Medicina de l'esport: prova d'esforç

Prova d'esforç

La prova d'esforç permet valorar la resposta de l'organisme en condicions de determinades càrregues de treball. Suposa una valoració funcional indirecta (nivell II).

És una eina de diagnòstic de salut i de cribratge de determinades patologies latents, i permet assessorar a l'esportista en la planificació de l'entrenament per a l'optimització del rendiment esportiu.

Consta de:

 • Declaració jurada d'antecedents (anamnesi).
 • Exploració locomotora i cardiovascular.
 • Prova d'esforç – ergometria indirecta
 • Lectors de lactat (opcional).
 • Ecocardiografia (opcional).
 • Analítiques (opcional).
 • Antropometria completa (opcional).
 • Informe.
Prueba de esfuerzo - Medicina del deporte
Prueba d'esforç

Prova d'esforç Plus

En el cas de la prova d'esforç plus, que també permet valorar la resposta de l'organisme en condicions de determinades càrregues de treball, es realitza una valoració funcional directa (nivell III).

La prova inclou:

 • Declaració jurada d'antecedents (anamnesi).
 • Exploració locomotora i cardiovascular.
 • Espirometria.
 • Ergometria directa (analitzador de gasos).
 • Lectors de lactat (opcional).
 • Ecocardiografia (opcional).
 • Analítiques (opcional).
 • Antropometria completa (plecs – impedància).
 • Informe.

La ergometria indirecta o directa permet, a través del monitoratge de les constants cardiorespiratòries i de l'anàlisi dels gasos, obtenir registres metabòlics de lactats per valorar la resposta de l'organisme en condicions de determinades càrregues de treball.

Es requereixen diferents ergòmetres, analitzador de gasos, lectors de lactat i l'electrocardiògraf per a registres en temps real durant l'esforç. D'aquests estudis es podrien generar consultes secundàries.

Comparteix