Back to top

Cirurgia

Tractem totes les patologies quirúrgiques amb les tècniques de Cirurgia Pediàtrica menys invasives i més innovadores.

Al Servei de Cirurgia de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona tractem totes aquelles patologies quirúrgiques de tipus malformatiu, infecciós, inflamatori i oncològic de les àrees general, digestiva, toràcica, urològica, plàstica i maxil·lofacial del nen i l'adolescent. Aquesta atenció comprèn un extens llistat de procediments, des dels més senzills, que es poden realitzar de forma ambulatòria, fins als més complexos.

L'Hospital disposa d'un potent programa de diagnòstic prenatal, que permet planificar el tractament més adequat per diferents patologies congènites, incloent-hi la teràpia fetal, la cirurgia intrapart i la cirurgia postnatal.

En el transcurs dels darrers anys, el nostre Servei ha destacat en la implantació i desenvolupament de diferents procediments, especialment dins la cirurgia mínimament invasiva. L'objectiu final d'aquestes tècniques innovadores és aconseguir els millors resultats clínics, amb una menor agressió quirúrgica, i una recuperació i reincorporació més ràpida dels pacients i les seves famílies a la seva activitat normal.

Especialitats de Cirurgia Pediàtrica

Cirurgia general pediàtrica

Tractem patologia inguinogenital (hèrnia inguinal, criptorquídia, hidrocele); patologia de la paret abdominal (hèrnia umbilical, hèrnia epigàstrica) i quists cervicofagiales congènits (quist trigloso i dermoide, fístula d'arc braquial).

No cobert per la sanitat pública

Cirurgia digestiva

Abordatge mínimament invasiu de patologies del tub digestiu i altres òrgans de l'abdomen. Tractament del reflux gastroesofàgic, hèrnia hiatal, malaltia de Crohn i colitis ulcerosa, així com de la malaltia de Hirschsprung i la malformació anorrectal.

No cobert per la sanitat pública

Cirurgia toràcica pediàtrica

Utilitzem la toracoscopia per tractar malformacions pulmonars, deformitats del tòrax, hiperhidrosi palmoaxilar i arrítmies. Realitzem cirurgia de reconstrucció de la atrèsia d'esòfag, fístula traqueoesofàgica i sustitición esofàgica.

No cobert per la sanitat pública

Cirurgia fetal i neonatal

Som experts en patologies quirúrgiques de diagnòstic prenatal com l'hèrnia diafragmàtica congènita, gastrosquisis i onfalocele. En casos molt greus podem realitzar tècniques complexes com la teràpia fetal i l'oxigenació extracorpòria (ECMO).

No cobert per la sanitat pública

Cirurgia oncològica pediàtrica

Tractem tumors sòlids, toràcics i abdominals: neuroblastoma, nefroblastoma, sarcomes o tumors tiroïdals, etc. Realitzem múltiples procediimentos addicionals (biòpsies, col·locació de Port-a-cath, catèter d'afèresi i drenatges).

No cobert per la sanitat pública

Urologia pediàtrica

Tractament mínimament invasiu de uropatías congènites (reflux vesicoureteral, hidrofenosis), utererohidrofenosis (megauréter obstructiu i refluyente). Tractem bufeta neurògena i extròfia vesical, i hipospàdies en un sol temps quirúrgic.

No cobert per la sanitat pública

Cirurgia plàstica maxil·lofacial pediàtrica

Realitzem intervencions per tractar la fissura labiopalatina, la micròtia, la lipodistròfia i la ginecomàstia o la síndrome de Poland, entre altres malformacions i patologies. Realitzem cirurgia ortognàtica i distracció facial i mandibular.

No cobert per la sanitat pública

La nostra activitat

Més de
4.000
intervencions l'any
Per via endoscòpica més de
700
laparoscòpia, toracoscòpia, etc.
Del total de cirurgies
50%
són ambulatòries (sense ingrés)

Què diferencia el Servei de Cirurgia Pediàtrica

  • La nostra Unitat de Cirurgia Plàstica està reconeguda a Espanya pel Ministeri de Sanitat com a servei de referència a escala nacional (amb acreditació CSUR) en el tractament reconstructiu del pavelló auricular (micròtia).
  • Som un referent nacional i internacional en Cirurgia Mínimament Invasiva (CMI) pediàtrica, principalment en laparoscòpia i toracoscòpia.
  • A més de treballar per l'excel·lència tècnica, també ho fem per evitar que el pacient i els seus familiars visquin el procés quirúrgic com una experiència traumàtica. Els nostres professionals cuiden al màxim la relació amb el pacient que a més, té el suport de professionals de l'equip Child Life (infermeres i psicòlogues) i dels pallassos d'hospitalels Pallapupas.
  • Quan és possible, permetem als pares que acompanyin el nen durant la inducció de l'anestèsia.

Cirurgies complexes gràcies al nou bloc quirúrgic intel·ligent

Durant el 2021 es van realitzar un total de 5.737 intervencions al Bloc Quirúrgic Central, un terç del total dels procediments quirúrgics duts a terme a l'hospital: 15.374, si afegim l'Àrea de Tècniques Exploratòries, la Unitat de Cirurgia Ambulatòria, els quiròfans i obstetrícia o les instal·lacions d'hemodinàmia. L'aplicació de la tecnologia intraoperatòria i la hiperespecialització dels equips han fet que gairebé el 50% de les cirurgies que es fan actualment siguin d'alta complexitat.

En néixer en Daniel va començar a tenir problemes per respirar i gairebé no es movia. L’operació que necessitava no es podia fer a Nigèria. Ara en Daniel pot respirar i no para quiet, és un nen feliç.
Mare d’en Daniel, operat per una malformació congènita de la via aèria (CPAM)
Aquesta tècnica de cirurgia maxil·lofacial serà l'estàndard en la majoria de països a mig termini
Josep Rubio Palau, cirurgià maxil·lofacial
La substitució esofàgica ha permès que la Naia tingui ara una vida normal.
Susanna, mare de la Naia, pacient del Servei de Cirurgia

Projectes de recerca

Actualment l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona té actius diversos projectes de recerca en matèria de Cirurgia Pediàtrica i planificació quirúrgica virtual.

Descobreix la nostra investigació en cirurgia

Comparteix