Back to top

La Unitat de raquis combina el TAC intraoperatori i la neuronavegació en les cirurgies complexes

El nou Bloc Quirúrgic de l'Hospital Sant Joan de Déu i els seus quiròfans híbrids permeten utilitzar aquesta tècnica en casos complexos de cirurgia de columna

28 Juliol 2020
 L'equip treballa en la cirurgia de l'escoliosi al quiròfan híbrid.
L'equip de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, durant la intervenció al quiròfan híbrid.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2020/quirofano-hibrido-navegador-traumatologia-sant-joan-de-deu.jpg

El Servei d'Ortopèdia i Traumatologia pediàtrica és una de les àrees amb més activitat als quiròfans de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ​​amb una mitjana de 1.600 intervencions anuals. Només el 2019 es van realitzar més d'un centenar de cirurgies d'escoliosi, una xifra que va camí d'igualar-se aquest 2020, tot i la repercussió de la pandèmia de COVID-19 en l'activitat quirúrgica de el centre.

Amb el retorn progressiu a l'activitat posterior a la pandèmia i la recuperació de l'activitat quirúrgica, la Unitat de raquis formada pel doctor Alejandro Peiró i la doctora Imma Vilalta, ha realitzat la primera cirurgia de columna de l'Hospital al quiròfan híbrid, combinant l'arc Azurion (un sistema de cirurgia guiada per imatges) i un navegador de cirurgia raquis o columna. D'una banda, l'arc ofereix la possibilitat de realitzar una reconstrucció 3D de l'anatomia de la columna del pacient. Per l'altra, el navegador permet comprovar l'evolució de la cirurgia en temps real i és usat com un GPS que permet operar de manera més precisa i eficient.

"La combinació d'ambdues tecnologies ha permès intervenir amb precisió i seguretat a un pacient amb mucopolisacaridosi i una deformitat greu de columna", explica el doctor César Galo García Fontecha, cap de Servei d'Ortopèdia i Traumatologia. La malaltia en aquest cas fa que les vèrtebres siguin molt petites i que sigui encara més complex i delicat intervenir al pacient, que té poca alçada per a la seva edat i una anatomia poc comú, el que dificulta la intervenció.

Aquesta tecnologia combinada aporta avantatges aplicada a la traumatologia pediàtrica perquè disposar d'un GPS permet intervenir amb més precisió en una anatomia anormal. "Si ens basem en la imatge real que aporta el navegador per posar els cargols podem tenir més precisió que quan ens basem en referències anatòmiques", explica el doctor Peiró, cirurgià especialista en escoliosi i deformitats de la columna vertebral. "En els casos més complexos el navegador ofereix més seguretat. A les cirurgies que es realitzen sense aquesta eina, fins a un 30% de les fixacions poden tenir alguna lleu desviació, un marge d'error que reduïm considerablement amb aquesta tècnica ", afegeix Peiró.

Menys complicacions, millor recuperació i major rendiment de les cirurgies

El principal benefici de combinar aquesta tecnologia, poc freqüent en cirurgia de pacient pediàtric a Espanya, té a veure amb la precisió prèviament esmentada. Treballar amb el navegador permet usar eines que redueixen el temps quirúrgic un 60%. En ser la cirurgia més ràpida, el pacient sagna menys, la taxa de perfusió és menor, hi ha menys infeccions i com a conseqüència de tot plegat les complicacions es redueixen de forma considerable. Això es tradueix, a més, en un postoperatori menys dolorós i una reducció de l'estada hospitalària dels pacients pediàtrics.

La reducció del temps de les cirurgies a pràcticament la meitat permet, a més, poder atendre més pacients anualment i reduir els costos a una mitjana de 8.000 euros per persona intervinguda. L'augment de l'eficiència en quiròfan és quelcom important en les cirurgies programades de columna (no només d'escoliosi), que és preferible fer de forma primerenca. "En pacients en etapa de creixement cal intervenir el més aviat possible, ja que operar abans vol dir que el pacient es recuperi d'una forma més ràpida i satisfactòria en gran part dels casos", conclou Peiró.

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
La Unitat de raquis combina el TAC intraoperatori i la neuronavegació en les cirurgies complexes