Back to top

Medicina maternofetal i obstetrícia: control de qualitat

A BCNatal treballem amb l'Àrea de la Dona de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona per oferir una assistència sanitària basada en l'evidència científica, la seguretat i la qualitat, acompanyats de la millor experiència per a la mare i el nadó. La humanitat, el coneixement i el treball en equip són els valors que ens ajuden a assolir l'excel·lència en l'atenció que oferim. La participació de les famílies en els nostres grups de treball ens ajuda a comprendre i complir les seves expectatives.

Característiques principals del nostre centre

Protocols d'embaràs
  • Treballem seguint els protocols establerts, que s’actualitzen cada 3 anys.
  • Disposem de sistemes d'auditoria per tal de garantir l'adherència al protocol i reduir la variabilitat clínica.
  • Els nostres protocols són una referència internacional. S'hi pot accedir en línia en castellà i reben més 60.000 consultes cada mes.
Sessions clíniques per garantir una millor presa de decisions

Duem a terme diverses sessions clíniques setmanals i tots els casos importants són discutits i analitzats per un grup de professionals experts.

Sessions de formació i simulació contínues

A part de les sessions de formació contínua, tots els professionals han d'assistir a sessions de simulació una o dues vegades a l'any per tal de rebre formació sobre com afrontar situacions d'emergència molt poc freqüents.

Comitè de Qualitat i Seguretat
  • Aquest comitè duu a terme una anàlisi contínua de tots els incidents de seguretat, queixes i indicadors de qualitat que formen part del Panell de qualitat sanitària, amb una evolució comparativa amb anys anteriors.
  • S'elabora un butlletí cada 6 mesos.
  • Els casos de seguretat clínica se seleccionen i es presenten mensualment al servei per tal d'establir línies de treball i millora.
Comitè de mortalitat fetal i perinatal

Un comitè multidisciplinari emet un informe a les famílies afectades, amb un diagnòstic final i recomanacions per a futurs embarassos, si s’escau.

Pla estratègic anual

Els professionals de BCNatal es reuneixen anualment per tal d'avaluar com millorar la qualitat clínica i l’atenció al pacient. En aquesta reunió s'estableixen els objectius anuals, les línies de treball i els seus indicadors.

Comparteix