Back to top

Medicina maternofetal i obstetrícia: informació per a pacients

Mesures de seguretat excepcionals per la COVID-19

IMPORTANT: Limiteu el nombre d'acompanyants a una persona per pacient a Consultes Externes, porteu la mascareta al recinte hospitalari i mantingueu les mesures higièniques recomanades. Per a la seguretat de tothom, llegiu la informació als casos d'ingrés a l'Àrea de la Dona.

Embarassada

El context de pandèmia de COVID-19 ha obligat a adaptar alguns processos per garantir la màxima seguretat possible. Actualment les dones embarassades poden anar acompanyades per una persona durant les visites a Consultes Externes i cal mantenir les mesures bàsiques de seguretat: ús de mascaretes i higiene de mans al recinte hospitalari. Es recomana que les dones embarassades utilitzin la mascareta també fora de l'hospital, de manera habitual, en ser considerades persones vulnerables davant del virus.

Atenció ginecològica

En el cas d'intervencions ginecològiques ambulatòries, així com a Consultes Externes o cirurgia ginecològica amb ingrés hospitalari, les mesures de seguretat son les següents:

  • Si els dies previs a la visita presenteu símptomes de qualsevol tipus d'infecció o si heu tingut contacte amb alguna persona amb confirmació o sospita de COVID-19, contacteu amb l'hospital abans de venir.
  • El dia de la visita o la cirurgia (amb ingrés o sense) et pot acompanyar una persona.
  • Segueix les mesures bàsiques de seguretat: ús de màscara i higiene de mans freqüent.
Comparteix