Back to top

Medicina maternofetal i obstetrícia: medicina fetal

Tenim cura de la salut dels nadons fins i tot abans de sortir de l'úter amb un diagnòstic prenatal avançat. Som líders en medicina fetal.

  • Anualment duem a terme més de 8.500 proves fetals avançades, incloent 3.000 ecocardiografies i 1.200 neurosonografies.
  • Com a part dels gairebé 1.000 procediments de diagnòstic prenatal que duem a terme anualment, oferim tota la gamma de tècniques genètiques avançades (array-CGH, seqüenciació d'exomes sencers) i proves prenatals no invasives (NIPT).

Tècniques de medicina fetal

Les tècniques de diagnòstic prenatal per detectar problemes fetals permeten garantir la continuïtat de l'embaràs i millorar significativament la qualitat de vida futura de l'infant que no ha nascut.

Les principals tècniques de diagnòstic en medicina fetal que apliquem són:

  • Ecografia fetal d'alta resolució: permet diagnosticar fins a un 85 % dels defectes amb una manifestació estructural o morfològica.
  • Ecocardiografia fetal: és una ecografia especialitzada que permet explorar el cor. A BCNatal totes les avaluacions complexes les duu terme un equip multidisciplinari format per metges de medicina fetal i cardiòlegs pediàtrics, tots especialitzats en cardiologia fetal.
  • Neurosonografia fetal: és una ecografia especialitzada que permet explorar amb detall el cervell fetal. Ofereix un diagnòstic molt detallat del sistema nerviós central, que pot ser molt difícil de detectar i diagnosticar amb precisió. El nostre enfocament multidisciplinari inclou metges experts en medicina fetal especialitzats en el cervell del fetus, que treballen conjuntament amb neuroradiòlegs, neuròlegs i neonatòlegs.
  • Ressonància magnètica fetal (RM): tècnica que permet obtenir imatges de l'anatomia del fetus abans del naixement per tal de detectar possibles defectes congènits. És una tècnica que complementa l'ecografia estàndard.
  • Anomalies genètiques a la sang materna: aquesta tècnica detecta el risc d'anomalies cromosòmiques o genètiques, i es combina amb l'ecografia del primer trimestre i una prova per detectar l’ADN fetal a la sang materna.
  • Proves invasives de diagnòstic prenatal: el nostre equip disposa d'una àmplia experiència en les proves més habituals, com ara l'amniocentesi, la cordocentesi o el mostreig de Villus Corionic (CVS). Duem a terme tots els procediments invasius específics i, fins i tot, som pioners en alguns d'ells, com ara la biòpsia de corió.
  • Prova no invasiva per avaluar la maduresa pulmonar fetal: el nostre departament de R+D ha desenvolupat una tècnica en què es duu a terme una anàlisi computaritzada d'una ecografia dels pulmons del fetus per tal de determinar-ne la seva maduresa.

Les nostres unitats

Les nostres unitats especialitzades ofereixen un diagnòstic prenatal de qualitat excepcional de possibles problemes fetals, amb un diagnòstic i pronòstic d’alta precisió, i si s'escau, l'aplicació d'un programa de cirurgia fetal.

Unitat de Cardiologia Fetal

Les malalties cardíaques congènites afecten aproximadament el 0,8-1 % dels nounats, en la meitats dels casos, de forma greu. Al nostre centre tractem infants amb defectes cardíacs abans que neixin. Des de fa més de 20 anys, les nostres unitats multidisciplinàries ofereixen les eines de diagnòstic i pronòstic de la millor qualitat per a nadons amb defectes cardíacs congènits. Hem dut a terme una àmplia investigació i hem desenvolupat tècniques que ens permeten fer una avaluació estructural i funcional cardíaca avançada. 

Els equips multidisciplinaris, que inclouen especialistes en medicina fetal, cardiòlegs i cirurgians cardíacs, preparen tots els casos amb detall i ofereixen un control perinatal de gran qualitat, amb una preparació òptima del tractament postnatal i de la cirurgia sempre que sigui necessari.

Unitat de Neurologia Fetal

El diagnòstic d'un problema cerebral en el fetus sempre comporta un gran estrès per a les famílies. El pronòstic pot variar substancialment i és fonamental oferir la màxima precisió a l'hora de dur a terme l'avaluació. 

Som pioners en neurosonografia fetal i disposem d'un gran nombre de publicacions científiques dedicades a l’estudi del cervell dels fetus. El nostre grup multidisciplinari de neurologia fetal inclou metges especialitzats en el cervell dels fetus, neuroradiòlegs, neuròlegs, neurocirurgians i neonatòlegs i, si són necessaris, també patòlegs i genetistes. Oferim un diagnòstic i pronòstic de qualitat excepcional gràcies a la combinació del nostre coneixement en neurosonografia i ressonància magnètica del cervell fetal.

Unitat de defectes fetals fàcils de tractar quirúrgicament (pre o postnatal)

Els fetus poden presentar defectes als pulmons i a les vies respiratòries, a l'abdomen o al sistema urinari, que requeriran un tractament quirúrgic. En alguns casos rars, aquest tractament s'ha de dur a terme abans del naixement per tal d'aconseguir els millors resultats, i per a això disposem del nostre programa de cirurgia fetal. 

En molts casos, no és necessari recórrer a la cirurgia prenatal. Tot i això, és fonamental planificar amb cura el millor tractament de l'embaràs i l'atenció postnatal. Per tal de fer-ho possible, després d'un diagnòstic altament detallat gràcies una l'ecografia fetal i una ressonància magnètica, la nostra unitat reuneix a l'equip d'especialistes en medicina fetal amb cirurgians pediàtrics i neonatòlegs i, si escau, uròlegs, nefròlegs, cirurgians ORL i altres especialistes pediàtrics. Tots aquests especialistes duen a terme una avaluació multidisciplinària i l'assessorament familiar per decidir la millor gestió de cada cas.

Unitat de Diagnòstic Prenatal

Som pioners en el cribratge prenatal de defectes genètics i cromosòmics i oferim totes les tècniques per al diagnòstic prenatal, tant no invasiu com invasiu, amb una taxa de complicacions extremadament baixa després de l'amniocentesi o CVS.

Unitat d'embaràs múltiple

Els embarassos de bessons i altres embarassos múltiples sempre representen un repte per a l'obstetrícia i la medicina maternofetal. En una proporció de bessons, la placenta es comparteix entre els dos fetus. Es defineixen com bessons monocoriònics i presenten un índex de complicacions més elevats, que a vegades fan necessari recórrer a la cirurgia fetal. 

Som pioners en el diagnòstic de complicacions de bessons monocoriònics i hem dut a terme una investigació exhaustiva per tal de millorar-ne el diagnòstic i comprendre les principals complicacions. Gràcies a aquests coneixements, podem oferir una atenció altament especialitzada als bessons monocoriònics i als embarassos múltiples en general.

Altres unitats que ofereixen una atenció especialitzada en medicina maternofetal

Unitat de creixement fetal: a la nostra unitat hem assistit milers d'embarassos afectats per problemes de creixement, hem desenvolupat classificacions i esquemes de seguiment i apliquem aquesta experiència de llarga tradició per tal d'oferir el millor tractament i assessorament en aquests casos complexos. 

Unitat de prematuritat: atenem dones amb un alt risc de prematuritat i els oferim mesures preventives i de seguiment especialitzades.

El 2015 vam acudir, plens de pors i incerteses, a l'equip mèdic de cirurgia fetal. Vam posar la vida del nostre fill a les seves mans amb confiança absoluta per la seva experiència i investigació. Gràcies a l'equip de l'Hospital, que visitem periòdicament, podem dir que el nostre fill està curat. La recerca, el fet de formar d'un equip pares-metges, la determinació i seguretat que ens van transmetre sempre han convertit la d'en Daniel en una història d'èxit.
Alejandra Vázquez, mare d'en Daniel
La part més sofisticada de la medicina fetal és la cirurgia durant la gestació, concretament sobre el fetus. Aquesta opció es considerava ciència ficció fins fa 20 anys, però ara podem portar a terme gràcies a la tecnologia.
Eduard Gratacós, director de BCNatal
Comparteix