Back to top

Epilèpsia Refractària: docència

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un hospital universitari adscrit a la Universitat de Barcelona. Compartim el nostre coneixement i formem professionals per tal que puguin especialitzar-se en medicina d'alta complexitat.

Màster de Neuropediatria

Participem regularment en la formació dels estudiants del màster de Neuropediatria de la Universitat de Barcelona, així com en la formació de neuròlegs, neuropediatres, neurofisiòlegs i infermers i tècnics especialitzats en aspectes relacionats amb el diagnòstic i el tractament de nens i adolescents amb epilèpsia.

Durada: 2 cursos
Direcció: Dr. Jaume Campistol Plana
Titulació: màster (títol propi de la Universitat de Barcelona)
Acreditació: 154 crèdits ETCS

Màster en Epileptologia pediàtrica i de l'adult

Oferim formació a estudiants del màster d'Epileptologia de la Universitat de Barcelona (modalitat presencial). Oferim eines a especialistes per diagnosticar epilèpsies en infants, adolescents i adults, tractar-les farmacològica i quirúrgicament i gestionar situacions d'emergència en epilèpsia.

Durada: 1 curs
Direcció: Jaume Campistol, Alexis Arzimanoglou, Mar Carreño 
Titulació: màster (títol propi de la Universitat de Barcelona)
Acreditació: 66 crèdits ETCS

Comparteix