Back to top

Immunoteràpia CAR-T 19

Teràpies personalitzades com el CAR-T permeten tractar específicament el cas de cada pacient amb leucèmia.

Què és la immunoteràpia CAR-T 19

El CAR-T 19 és un tractament que es basa en la utilització de les cèl·lules pròpies del pacient per destruir les cèl·lules leucèmiques. Es tracta d’un nou paradigma de teràpia que permet personalitzar el tractament contra la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA), el tipus de càncer més comú entre els infants, que n’afecta 4 de cada 100.000 al nostre país. L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és el primer centre pediàtric d’Espanya autoritzat per oferir aquesta teràpia, amb la qual ha tractat més de 40 pacients entre el 2016 i el 2020.

La teràpia de cèl·lules CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell, o receptor d’antigen quimèric de cèl·lules T) consisteix a extreure limfòcits T del pacient (cèl·lules del sistema immunitari) mitjançant l’afèresi, una tècnica que permet la separació dels components de la sang i l’obtenció d’una determinada quantitat de limfòcits, que posteriorment són modificats perquè reconeguin i ataquin les cèl·lules tumorals. Aleshores es tornen a transferir al cos del pacient perquè, després de ser reprogramats, puguin reconèixer, atacar i destruir les cèl·lules canceroses.

Tant les leucèmies com els limfomes que es produeixen per una alteració o malignització dels limfòcits B tenen en comú que expressen una proteïna o antigen en la seva superfície anomenat CD-19. Quan es produeix un càncer, els limfòcits no poden reconèixer l’antigen i, per tant, no poden atacar ni frenar la replicació de cèl·lules canceroses. Gràcies a l’enginyeria genètica és possible reprogramar els limfòcits i introduir-hi informació gènica perquè aquestes cèl·lules expressin en la seva superfície el receptor quimèric o CAR-T que reconeixerà l’antigen tumoral (CD19) i destruirà les cèl·lules malignes.

Per a quins pacients està indicat

Actualment aquesta teràpia està indicada per a pacients pediàtrics i adults joves de fins a 25 anys amb leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) de cèl·lules B refractària amb mal pronòstic. El tractament CAR-T 19 està indicat per a pacients amb leucèmia que han patit almenys una recaiguda després d’un trasplantament o una segona o tercera recaiguda amb altres teràpies. En general, es tracta de pacients que no responen al tractament i que no tenen opcions curatives amb els tractaments convencionals (quimioteràpia i trasplantament de medul·la òssia).

Les nostres xifres

Pacients infosos, més de
40
entre 2016 i 2020
Responen al tractament en més del
90%
dels casos
Supervivència
81%
als dos anys del tractament
Pacients lliures de malaltia,
50%
als de dos anys del tractament

Experiència acumulada en assaigs clínics i tractaments

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, especialitzat en pacients pediàtrics, és el primer hospital infantil espanyol acreditat internacionalment per dur a terme aquest tractament en els pacients en què està indicat. Aquest centre ha estat l’únic del país que ha participat en els assaigs clínics previs amb pacients pediàtrics i el que més pacients hi ha aportat (27 des de l’any 2016).

Fins a l’estiu del 2018, el CAR-T només ha estat disponible per a malalts d’Europa a través d’assaigs clínics. Recentment aquest tractament ha estat autoritzat per la European Medicines Agency (EMA) i aprovat per a ús assistencial, de manera que és possible fer-lo servir amb prescripció i no només en el marc dels assaigs clínics.

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona també ha superat la inspecció de la Food and Drug Administration (FDA) dels Estats Units per poder dur a terme aquest tractament gràcies a l’extens equip multidisciplinari i als equipaments i la tecnologia de què disposa (Unitat d’afèresi, Unitat de trasplantament de progenitors hematopoètics o Unitat de cures intensives pediàtriques, entre d’altres).

Fases del tractament amb CAR-T 19

Afèresi

Durant l’estada hospitalària del pacient, mitjançant un sistema de recollida (leucafèresi) s’extreuen els glòbuls blancs, que inclouen les cèl·lules T. Aquestes cèl·lules s’envien al laboratori perquè les modifiquin i després es criopreserven.

No cobert per la sanitat pública

Reprogramació cel·lular

Les cèl·lules (limfòcits T) es modifiquen genèticament per tal que reconeguin les cèl·lules cancerígenes, així com d’altres que expressen l’antigen específic que es vol destruir. El procés es fa a Barcelona, a altres centres europeus o als EUA.

No cobert per la sanitat pública

Expansió

Les cèl·lules T modificades són multiplicades, congelades i enviades a l’hospital on hi ha el pacient, després de superar un procés estricte de control de qualitat.

No cobert per la sanitat pública

Preparació del pacient

S’administra quimioteràpia prèvia al pacient per prevenir un possible rebuig de l’organisme i permetre que les cèl·lules CAR-T empeltin i proliferin. L’objectiu final és ajudar el cos a acceptar les cèl·lules CAR-T reprogramades.

No cobert per la sanitat pública

Infusió

S’administren les cèl·lules T modificades mitjançant una infusió intravenosa, similar a una transfusió.

No cobert per la sanitat pública

Atac de les cèl·lules

Si el tractament evoluciona de la manera prevista, un cop dins de la sang del pacient, la infusió concentrada de cèl·lules CAR-T ataca les cèl·lules B i comença l’eradicació de cèl·lules cancerígenes.

No cobert per la sanitat pública

Monitoratge

Entre el 30% i el 40% dels pacients tractats poden patir efectes adversos. En alguns casos, no són greus, però en altres requereixen atenció a la Unitat de cures intensives pediàtriques, preparada per atendre la clínica específica.

No cobert per la sanitat pública

Seguiment i resultats

Els resultats, ja publicats a revistes científiques, apunten que més del 80 % dels infants i adolescents que han rebut aquesta nova teràpia han entrat en fase de remissió en els primers tres mesos de tractament.

No cobert per la sanitat pública

Limfòcits CAR-T: la convergència de tres teràpies avançades

El CAR-T 19 uneix tres tipus de teràpies avançades: la teràpia cel·lular, la immunoteràpia i la teràpia gènica. Es considera una teràpia cel·lular, perquè no es tracta d’un fàrmac, sinó d’un medicament “viu” que s’infon al pacient. Alhora, és una immunoteràpia, perquè les cèl·lules del sistema immunitari de l’infant o l’adolescent són les que lluitaran contra les cèl·lules cancerígenes. I en tercer lloc, es tracta d’una teràpia gènica (una de les primeres aprovades per l’FDA), perquè els limfòcits es modifiquen genèticament per combatre la malaltia.

  • Oncologia: Anna Alonso Saladrigues, Anna Faura Morros.
  • Banc de Sang i Unitat d'Afèresi: Enric Garcia Rey.
  • Unitat de Recerca Clínica i Assaigs Clínics: Joana Claverol Torres, Cristina Llanos Principe.

Pacients tractats amb immunoteràpia CAR-T 19

Després d'anys de tractament, la immunoteràpia CAR-T 19 m'ha permès deixar enrere la leucèmia.
David, pacient tractat amb CAR-T 19 a l'Hospital Sant Joan de Déu
Vam venir d'Alacant a Barcelona perquè aquí es va fer el primer assaig clínic i va ser el primer hospital homologat per a aquest tipus de tractament en infants. Dos mesos després de la teràpia, el meu fill ja pot fer vida totalment normal.
Marina, mare de l'Álvaro, pacient tractat amb immunoteràpia CAR-T 19
Comparteix