Back to top

Epilèpsia Refractària: recerca i assajos clínics

Projectes de recerca en epilèpsia

Actualment l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona té en marxa 3 projectes de recerca sobre temes relacionats amb l'epilèpsia en infants i adolescents.

  • Trastorns neuroconductuals i de l'estat d'ànim en infants amb debut epilèptic: estudi prospectiu.
  • Estudi pilot sobre la freqüència de dificultats atencionals en pacients amb epilèpsia: detecció, relació amb variables demogràfiques i clíniques, efecte del tractament farmacològic amb metilfenidat.
  • Mood and neurobehavioral disorders in children with new/recent onset epilepsy: a Lyon_Barcelona_Bologna longitudinal study (Trastorns de l'estat d'ànim i del comportament en nens amb epilèpsia de nova/recent aparició: estudi longitudinal Lió_Barcelona_Bologna.).

Assajos clínics amb fàrmacs antiepilèptics

  • Eficàcia i seguretat de Brivaracetam com a tractament afegit en pacients amb epilèpsia focal farmacorefractària d'edats entre 1 mes i 16 anys.
  • Eficàcia i seguretat de Pregabalina com a tractament afegit en pacients amb epilèpsia focal farmacorefractària d'edats entre 1 mes i 4 anys.
  • Eficàcia i seguretat de Fenfluramina com a tractament afegit en pacients pediàtrics amb síndrome de Dravet.
Comparteix