Back to top

Anèmies congènites o hereditàries

A l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona oferim atenció multidisciplinària  als pacients amb la malaltia de cèl·lules falciformes i la talassèmia.

Tenim l'opció de fer la transfusió a l'hospital de dia. També tractem altres anèmies hereditàries, com les següents:

  • Esferocitosi
  • Deficiència de glucosa-6-fosfat deshidrogenasa (G6PD)
  • Deficiència de piruvat-cinasa
  • Altres
Comparteix