Back to top

Oncologia: què ens fa diferents

Apliquem teràpies innovadores

Treballem en el desenvolupament de noves teràpies i tractaments, més efectius i menys agressius, perquè els pacients joves amb càncer es puguin beneficiar dels tractaments més avançats.

A l'avantguarda del coneixement

Investiguem per a millorar el diagnòstic i tractament dels nostres pacients. Comptem amb cinc grups de recerca i participem en un gran nombre d'assaigs clínics per trobar un tractament per als tumors incurables.

 • Som un dels pocs centres europeus que disposa d'un banc exclusiu de tumors pediàtrics amb un gran potencial per a la recerca.
 • Som el primer centre d'Europa que ha desenvolupat un model animal del glioma difús del tronc cerebral.
 • Seqüenciem genèticament, i de manera sistemàtica, els tumors en recaiguda.
 • Els nostres investigadors han desenvolupat un teixit de nanofibres per al tractament local del càncer.
 • Tenim 5 assajos clínics propis aprovats.
 • Estem estudiant la diversitat genètica dins dels tumors del desenvolupament a partir de la seqüenciació de cèl·lules individuals de determinats tipus de tumors. Aquest és un pas fonamental per estudiar l'evolució de les diferents cèl·lules del tumor i generar un coneixement més ampli sobre la complexitat d'aquestes malalties.
 • El 2015 vam iniciar un programa de medicina personalitzada basada en la seqüenciació massiva de la mà del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG).
 • Disposem de l'acreditació del grup Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC), fet que ens permet accedir als tractaments més innovadors i incloure els nostres pacients en assajos clínics pioners.
 • El nostre laboratori de recerca està totalment integrat amb l'equip assistencial.
 • Comptem amb un laboratori de biologia molecular que caracteritza tots els tumors per a una millor classificació, pronosticació i cerca de tractaments dirigits. 
 • El Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) ens reconeix amb el certificat 'Status as 1st Level Molecular Diagnostics Facility' del Low Grade Glioma in Children (LOGGIC) Core BioClinical Data Bank.

Donem una atenció especial a les famílies i al benestar global del pacient

Oferim una atenció global i interdisciplinària a l'infant i al jove amb càncer, centrada sempre a preservar la qualitat de vida del pacient.

 • Disposem d'un equip de Psicolegia i Psico-oncolegia i Treball social que ajuden el pacient i la seva família amb diferents programes.
 • Totes les manipulacions doloroses, com les punciones de medul·la òssia o les punciones lumbars, es fan sota sedació profunda a la Unitat de Cirurgia Ambulatòria (UCA), amb el que s'evita que el pacient pateixi dolor i ansietat innecessaris.
 • Sempre que és possible, apliquem tractaments ambulatoris al nostre Hospital de Dia, de tal manera que el pacient pot tornar cada dia a casa seva. En algunes ocasions l'equip domiciliari es desplaça a casa del pacient.
 • Des de 2019 comptem amb la Unitat d'Oncologia Integrativa Pediàtrica (UOPI), que té com a objectiu millorar l'experiència i la qualitat de vida del pacient en totes les fases del tractament, mitjançant tècniques d'acupuntura, olis essencials i nutrició. 

Oferim medicina personalitzada

Entenem que cada pacient és diferent perquè cada tumor és diferent. Per això, fem l'estudi i el diagnòstic molecular de tots els tumors que tractem per determinar-ne les característiques. Així podem predir quin serà el pronòstic de la malaltia i quin és el millor abordatge per a cada pacient, i també vetllar perquè l'arribada a l'edat adulta sigui sense seqüeles. 

 • El nostre laboratori ofereix totes les tècniques de diagnòstic molecular i de pronòstic de la malaltia per poder definir un tractament personalitzat. 
 • La nostra missió és curar el càncer dels nostres pacients, però també que es desenvolupin adequadament i arribin a l'edat adulta sense seqüeles. Entre altres línies de treball, apliquem la criopreservació ovàrica (d'òvuls) i d'esperma en nens i nenes que segueixen tractaments oncològics que comprometen la seva fertilitat, perquè el dia de demà puguin complir el seu desig de ser pares.

Atenció psicosocial i ajudes i prestacions

A l'arribada de tots els nens i nenes a l'Àrea d'Oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu, el nostre equip de psicòlogues i treballadores socials fa una valoració integral de la situació de la família amb l'objectiu d'elaborar un pla d'actuació. Aquest pla inclou orientació sobre les prestacions i/o ajudes (econòmiques, laborals, socials, d'allotjament…) a què poden accedir per fer front a la situació de malaltia del seu fill o filla i proposa les actuacions oportunes per part dels nostres professionals.

Per a desenvolupar aquest pla, les nostres professionals tenen el suport dels programes Hospital Amic i Hospitality entre d'altres, un fet diferencial del nostre centre. També treballen conjuntament amb l'Escola La Magnòlia, l'aula hospitalària del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per assegurar la continuïtat educativa dels pacients residents a Catalunya. En algunes situacions, es coordinen amb els serveis socials del lloc de residència de la família per garantir la continuïtat assistencial de la família un cop a casa, així com amb les associacions de pacients.

Finalment, el nostre equip també és present a la tornada a la vida normal, que pot ser un moment de crisi per a les famílies després d'una llarga temporada allunyades de l'entorn escolar i laboral. 

Les nostres instal·lacions

Disposem de tots els mitjans tècnics per dur a terme el diagnòstic i el tractament dels nostres pacients. El juny del 2022 està previst inaugurar el nou Pediatric Cancer Center Barcelona, ​​un nou centre monogràfic al servei dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.

El centre concentrarà, en un espai comú, els serveis assistencials adreçats als nens i nenes i adolescents amb càncer del desenvolupament i les seves famílies, així com els espais dedicats a la investigació. Serà un dels centres dedicat al càncer pediàtric més rellevants a nivell internacional.

L'objectiu del Pediatric Cancer Center Barcelona és atendre de manera més eficaç, eficient i adequada un gran volum de pacients, més de 400 nous pacients a l'any, fet que possibilitarà avenços en la recerca i el tractament.

El centre farà possible la cohabitació, al mateix edifici, de laboratoris de recerca d'avantguarda i d'alta tecnologia, per al diagnòstic i el pronòstic molecular i cel·lular, i serà capaç de desenvolupar teràpies avançades personalitzades i innovadores. 

Algunes dades del Pediatric Cancer Center Barcelona

Superfície
14.000
m2
Plantes
5
Espai per a recerca
30 %
Espai per a l'assistència
70 %
Habitacions
37
Cambres de trasplantaments
8
Boxs a l'Hospital de Dia
26
Consultes externes
21

Quan al seu país no pot accedir al tractament que necessita, el podem ajudar.

PCCB Charity Fund
Comparteix