Back to top

Oncologia: el càncer del desenvolupament

El càncer infantil no és igual que el càncer d'adults

El càncer del desenvolupament, més conegut com a càncer infantil, afecta nens, adolescents i adults joves. S'origina durant la formació d'òrgans i teixits, en el procés de desenvolupament de l'ésser humà. En la majoria dels casos, les causes dels càncers del desenvolupament són desconegudes.

La incidència del càncer infantil és d'1 cas per cada 200 casos d'adults. Aquesta baixa incidència fa que el càncer infantil sigui una malaltia minoritària.

El càncer infantil no es pot prevenir, per això les mesures de diagnòstic precoç que se segueixen amb els adults no són aplicables als nens. La recerca és l'única via per continuar avançant en el coneixement del càncer infantil. Les causes, les teràpies i les respostes al tractament dels infants són pròpies d'aquesta mena de càncers i molt diferents de les dels adults.

Els índexs de curació i supervivència tampoc són els mateixos, en general el càncer infantil es cura en un 80 % dels casos, però en determinats tipus de tumors encara no hi ha esperança de curació.

El càncer del desenvolupament és la primera causa de mort a Espanya entre els nens de 5 a 14 anys i la segona en el tram de 15 a 24 anys, després dels accidents.

Comparteix