Back to top

Oncologia: recerca i assaigs clínics

Avui només de la mà de la investigació podem oferir la millor assistència. 

Els projectes de recerca que es duen a terme tenen per objectiu donar resposta a les preguntes que es plantegen els oncòlegs quan tracten els infants i els adolescents que pateixen càncer del desenvolupament. És el que es coneix com a recerca translacional, centrada a traspassar els avenços científics al pacient com més aviat millor i segons les seves necessitats.

La recerca de l'Àrea d'Oncologia es realitza en el marc de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, on més de 50 professionals, entre investigadors i tècnics, treballen al laboratori de Recerca del Càncer del Desenvolupament, inaugurat l'any 2003 i actualment integrat al Pediatric Cancer Center Barcelona de l'Hospital Sant Joan de Déu. 

Disposem d'un banc de tumors pediàtrics de gran valor per a la investigació i l'experimentació. Al laboratori s'apliquen tècniques moleculars i de tecnologia genòmica que permeten analitzar l'expressió gènica dels tumors i obre noves opcions als camps del diagnòstic i el pronòstic dels pacients.

Amb un equip investigador totalment integrat amb l'equip assistencial, i amb més de 20 anys d'experiència en recerca translacional, les nostres investigacions, assaigs clínics i tractaments d'avantguarda permeten als nostres especialistes oferir l'atenció més segura i eficaç als nostres pacients. 

Què caracteritza la nostra recerca

Ús de models preclínics

Mostres de pacients es processen al laboratori per avaluar l'eficàcia i la seguretat de nous tractaments, abans de la fase clínica.

El banc de tumors pediàtrics

És una peça clau a la nostra investigació, ja que l'estudi dels tumors dels pacients és el primer pas per aconseguir resultats.

La Unitat d'Assaigs Clínics

Comptem amb la primera Unitat Assaigs Clínics centrada en Pediatria d'Espanya, amb un gran volum de pacients i assaigs. 

Gràcies a tot això, al laboratori de Recerca del Càncer del Desenvolupament podem oferir tècniques de diagnòstic de precisió i de pronòstic de la malaltia per als nostres pacients, alhora que treballem en el desenvolupament de teràpies més efectives i menys agressives per als infants que tenen càncer. 

Diagnòstic de precisió

Tècniques diagnòstiques innovadores ens permeten identificar dianes terapèutiques i oferir teràpies personalitzades. 

  • Diagnòstic molecular: Comptem amb un Laboratori d'Oncologia Molecular especialitzat en la caracterització genètica dels tumors sòlids, que ens permet oferir al pacient un tractament personalitzat i adequat en funció de les alteracions genètiques del seu tumor. 
  • Diagnòstic per la imatge: La nostra Àrea de Diagnòstic per la Imatge està especialitzada en l'estudi de biomarcadors d'imatge oncològica pediàtrica, de manera que podem disposar d'informació anatòmica, metabòlica i funcional no invasiva, incrementant tant la precisió del diagnòstic inicial com determinant el pronòstic i seguiment dels pacients. A més, comptem amb una ressonància magnètica intraoperatòria al nostre bloc quirúrgic que permet millorar la precisió i seguretat de les intervencions. 
  • Medicina nuclear: Ens permet realitzar proves diagnòstiques de gran importància en una sèrie de malalties oncològiques pediàtriques. S'aplica a la detecció, determinació de l'extensió de la malaltia, seguiment o detecció de recaigudes. Addicionalment, no sols és útil en el diagnòstic sinó també en el tractament de determinats tumors sòlids. 

Teràpies avançades

Tenim una alta capacitat per desenvolupar teràpies avançades en oncologia infantil, disponibles a molt pocs centres a nivell mundial. 

Principals grups de recerca

El nostre treball es desenvolupa en els següents grups de recerca: 

Visita al laboratori de recerca del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Sabies que el càncer infantil és una malaltia aleatòria, imprevisible i molt diferent del càncer dels adults? Ens endinsem al laboratori de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona epicentre de la recerca del càncer infantil.

El reconeixement més gran, el dels nostres pacients

La majoria de teràpies i tractaments en Oncologia no estan testats en infants. Com que es tracta de malalties minoritàries, es destinen molt pocs recursos a la seva investigació.

Cada cop són més els pacients i famílies que impulsen iniciatives per a finançar la recerca que duem a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. El 70 % del nostre pressupost de recerca prové de donacions de famílies de pacients. Gràcies a la investigació actualment es curen el 80 % dels casos, però per a molts nens i nenes la medicina encara no té solució.

Tenir un laboratori de recerca al servei dels nostres pacients és clau per poder oferir els tractaments més avançats.
Jaume Mora Graupera, director científic de L'Àrea d'Oncologia i d'Hematologia
Gràcies a la recerca, actualment es curen el 80% dels casos, però encara no tenim la solució per a molts nens i nenes. Necessitem tractaments més eficaços i menys tòxics.
Ofelia Cruz Martínez, oncòloga de l'Àrea d'Oncologia
La immensa majoria dels recursos públics i privats que es destinen a la recerca del càncer se centren en el càncer d'adults. Els nens són els grans oblidats.
Glòria Garcia Castellvi, responsable de la Obra Social Sant Joan de Déu - Infància
Comparteix