Back to top

Oncologia i Hematologia: especialitats

Oncologia

Tractem tots els càncers infantils

Neuroblastoma

Fem una avaluació molecular del tumor per determinar si es requereix tractament agressiu després de la cirurgia. Apliquem immunoteràpia anti-GD2, com pocs a Europa.

Retinoblastoma

Apliquem quimioteràpia localitzada sobre el tumor mitjançant quimioteràpia intraarterial. Som l'únic centre que podrà oferir teràpia intravítria amb virus en un assaig clínic.

Tumors musculoesquelètics

Apliquem tècniques de reconstrucció del membre afectat, amb material ossi del mateix pacient o del donant, per evitar-ne l'amputació.

Tumors cerebrals i de medul·la espinal

Apliquem tractaments d'acord amb les estratègies de quimioteràpia i radioteràpia més avançades. Hem creat un tractament propi per als pacients amb gliomes espinals.

DIPG (glioma difús intrínsec de tronc)

Realitzem un abordatge diagnòstic i terapèutic d'aquest tipus de tumor. Investiguem per oferir la millor resposta a les famílies.

Hematologia

Tractem malalties hematològiques poc freqüents

Leucèmia

Els nostres pacients accedeixen als tractaments més innovadors. Som l'hospital d'Espanya que més casos de leucèmia pediàtrica tractem.

Fallades medul·lars congènites

Disposem d'una unitat especialitzada en fallades medul·lars pediàtriques. Disposem de tècniques diagnòstiques d'última generació i  participem en assajos  de  teràpies avançades.

Anèmies

Anèmies congènites o hereditàries

Atenció multidisciplinària per a la malaltia de cèl·lules falciformes i la talassèmia. Podem realitzar la transfusió a l'hospital de dia. Tractem altres anèmies hereditàries.

Anèmies adquirides

Gran experiència en el diagnòstic i tractament d'anèmia hemolítica autoimmunitària, anèmies carencials i altres anèmies adquirides en nens.

No cobert per la sanitat pública

Trastorns de la coagulació i l'hemostàsia

Trastorns de plaquetes

Àmplia experiència en el maneig de nens amb trastorns plaquetaris congènits i adquirits. Participació en assajos clínics amb estimuladors de la producció plaquetària.

Hemofília i altres coagulopaties

Atenció integral a nens amb hemofília, malaltia de Willebrand i altres coagulopaties. Participem en assajos clínics amb nous fàrmacs i factors de coagulació.

No cobert per la sanitat pública

Trombosi en edat pediàtrica

Disposem d'un protocol específic d'atenció multidisciplinària per a nens amb trombosi. Participem en assajos clínics amb nous anticoagulants orals en l'edat pediàtrica.

No cobert per la sanitat pública

Tractament amb anticoagulants orals

Disposem d'un programa d'autocontrol domiciliari d'anticoagulació oral amb acenocumarol (sintrom) que millora el control del tractament i redueix les visites a l'hospital.

No cobert per la sanitat pública

Diagnòstic i trasplantaments

Laboratori d'Hematologia avançat

Disposem d'un laboratori especialitzat en Hematologia, amb  tècniques de citometria, genètiques i moleculars, per al diagnòstic dels nostres pacients i per a la investigació.

No cobert per la sanitat pública

Trasplantaments de progenitors hematopoètics

Disposem d'una unitat de trasplantament de progenitors hematopoètics amb tots els mitjans tècnics i humans per dur a terme tot el procés de trasplantament.
Comparteix